Прокуратурата прекрати делото срещу президентския съветник Милушев

0
203
Илия Милушев

Нямало данни за престъплението „разгласяване на държавна тайна“

Военно-окръжната прокуратура в София е прекратила с постановление делото срещу президентския съветник по сигурността Илия Милушев заради липса на престъпление, съобщава „Дневник“. Досъдебното производство бе образувано по отделени материали от разследването през 2020 г. за разгласяване на държавна тайна, а сега е прекратено с мотива, че няма престъпление.

Нещо повече – прокуратурата признава и че не е имало как да бъде извършено престъпление, тъй като Илия Милушев и обвиняемата заедно с него бивша служителка на Държавната агенция „Разузнаване“ (ДАР) Мила Калинова са имали достъп до класифицирана информация и каквито и документи да са си разменяли, те са имали оторизиран и законен достъп до тях.

През 2018 и 2019 г. в Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) започнали проверки от Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Агенция „Държавна финансова инспекция“ (АДФИ).По време на проверките директорът на дирекция „Сигурност на информацията“ Мила Калинова, установила, че на проверяващите от двете структури била предоставяна информация за дейността на ДАР, нарушаваща принципа „необходимост да се знае“. Тя предупредила със сигнали и становища както ръководството на ДАР, така и Върховната касационна прокуратура.

Инепскторатът на разузнаването направил проверка и излязъл с мерки и препоръки до председателя на ДАР, който вместо да предотврати „проверяващите от двете държавни агенции да се запознават с информация за дейността на ДАР, с която не е било необходимо да се запознават“, уволнил Калинова.

Тя решила да сезира президентството като за целта провела една среща с Илия Милушев през лятото на 2019 г., на която му предоставила сигналите и становищата си.

Разследването срещу двамата, започнало от отделени през 2020 г. материали след влизането на прокуратурата в сградата на президентството. Материалите са били изпратени на Военно-окръжната прокуратура в София, която е повдигнала по две обвинения на Илия Милушев и на Мила Калинова.

Едно от обвиненията, повдигнати от прокуратурата е, че целта им е била да причинят „на председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ вреда – създаване на повод за дисциплинарни проверки, поставяне под съмнение на професионалните му способности за заемане на длъжността, създаване на впечатление за лошо изпълнение на служебни задължения, липса на управленски качества и склонност към злоупотреба със службата и от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици за Държавна агенция „Разузнаване“ – уронване на престижа на институцията, създаване на недоверие в способността на агенцията да изпълнява успешно функциите и дейностите съгласно Закона за „Държавна агенция „Разузнаване“ и разкриване на специфичните способи и методи в дейността на ДАР“.

Не са събрани доказателства за част от обективния състав на престъплението, а именно настъпване на немаловажни вредни последици за Държавна агенция „Разузнаване“ – уронване на престижа на институцията, създаване на недоверие в способността на агенцията да изпълнява успешно функциите и дейностите съгласно Закона за „Държавна агенция „Разузнаване“ и разкриване на специфичните способи и методи в дейността на ДАР, пише в постановлението за прекратяване военния прокурор полк. Димов.

Не са събрани доказателства и за това, че целта е била да се набави облага или да бъде причинена вреда. „Не са налице доказателства и за общност на умисъла между обв. Калинова и обв. Милушев, за да бъде обосновано съучастие между тяк. По отношение на обв. Милушев не са налице доказателства, за подбудителски действия от негова страна, с които умишлено да е склонил обв. Калинова да му предаде копия от създадени от нея документи“, мотивира се още прокурорът.

От доказателствата по делото се установява, че тя по собствено желание е решила да му предаде копия на тези документи. В постановлението се посочва, че анализът на доказателствата не води до несъмнения извод, че при срещата им са се сговорили да вършат престъпления. На тази среща Калинова е запознала Милушев с извършващи се според нея нередности в ДАР, като е изтъкнала доводи, че при извършвани проверки от АДФИ и ДАНС, въпросните две служби със санкция на директора на ДАР са превишили правомощията си и са получили достъп до документи, които не следва да им се предоставят. Това била единствената проведена среща между двамата.

„И двамата обвиняеми, чисто обективно не могат да осъществят състава на чл. 357 от НК, тъй като към момента на срещата и двамата обвиняеми са имали разрешение за достъп до класифицирана информация, и каквато и защитена от закона информация да си разменят, то няма да е налице разгласяване по смисъла на чл. 357 от НК, тъй като информацията няма да стане достояние на неоторизирано лице“, пише на 9 юни военния прокурор полк. Димов в постановлението за прекратяване.