Румъния и Хърватия получават повече пари от България за охрана на границата от ЕК. За съжаление този провал на МВР ще бъде за сметка на българските граждани

0
263
Парите за охрана на границата.

Нашата страна взима 121 млн. евро за охрана на границата, а Гърция 1,055 милиарда евро

Христо Гаджев, фейсбук

Христо Гаджев

За стабилна България отново!

На 09 март ЕК е разпределил 10.7 млрд. евро за справяне с миграцията и охрана на границите до 2027г.

България ще получи 195 млн евро. От тях 121.5 млн за охрана на границата

Румъния ще получи 218 млн евро. От тях 128 млн за охрана на границата.

Хърватия ще получи 239 млн евро. От тях 154 за охрана на границата.

Двете страни ще получат повече от  България без дори да са подложени на засилен миграционен натиск.

А Гърция ще получи 1.507 млрд евро! От тях 1.055 млрд за охрана на границата.

За съжаление този провал на МВР ще бъде за сметка на българските граждани.

За по-добри резултати трябва правителство с опит и уважение в Брюксел. А това може да го постигне само ГЕРБ!