Адвокат Росен Димитров: Венецианската комисия не е препоръчвала разследване на главния прокурор

0
1469
Адвокат Росен Димитров
Николай Димитров - ГЕРБ/СДС Ясен Киров - ГЕРБ/СДС
Николай Димитров - ГЕРБ/СДС
Ясен Киров - ГЕРБ/СДС

Кога и как членът на Венецианската комисия от страна на Русия се е запознал с българското право толкова задълбочено, че може да дава компетентни препоръки, които се приемат безпрекословно от демократичната общност у нас?

Адвокат Росен Димитров, специално за Breaking.bg

За Венецианската комисия, честно да си призная, до преди няколко дни само бях чувал. Не мога да кажа обаче откъде. Този наднационален орган стана много популярен у нас покрай тъй наречената от националните казионни медии “съдебна реформа“, състояща само и единствено в предвиждане на “механизъм за разследване на главния прокурор“.

Според идеолозите на тази “съдебна реформа“ Венецианската комисия препоръчвала редица промени, а именно приемане на мерки по отношение на главния прокурор. За да не бъда голословен, ще представя някои заглавия на медиите, (не)желаещи съдебната реформа.

С какви заглавия ни (де)информират рупорите на промяната?

Според “Медиапул“ Венецианската комисия искала дълбоко орязване на властта на Гешев. “Капитал“ пише нещо подобно, а именно, че Венецианската комисия била казала, че за да има контрол върху главния прокурор, трябвало нов тип ВСС. “Дневник“ пък ни информира, че Венецианската комисия дала зелена светлина за мерки за разследване на главния прокурор.

Вероятно вече, подобно на мен, се питате какво е това чудо “Венецианска комисия“?!

Според Уикипедия (не намирам информация другаде) “Венецианска комисия, официално Европейска комисия за демокрация чрез право, е консултативен орган по конституционно право, създаден към  Съвета на Европа през 1990 г.“ Комисията се нарича “Венецианска“, защото провежда сесиите си във Венеция.

Пак според Уикипедия, в тази комисия влизат, освен по един представител на страните-членки на Съвета на Европа и такива от Алжир, Бразилия, Алжир, Израел, Република Корея, Киргизия, Мароко, Перу, Тунис и Чили. Асоциирани членове са Беларус, а (забележете) членове на комисията от страна на Русия били председателят на Конституционния Съд на Руската Федерация.

Пак казвам, това го пише в Уикипедия, а аз нищо не съм добавил от себе си.

Това, което добавям аз, всъщност е за НЕнаписаното в Уикипедия за този така известен ръководен орган за интелигентната част от българското общество. Не е упоменато какво всъщност работят – каква професия упражняват членовете на Венецианската комисия.

Питам се още кога и как (примерно) членът на Венецианската комисията от страна на Русия се е запознал с българското право толкова задълбочено, че може да дава компетентни препоръки, които се приемат безпрекословно от демократичната общност у нас?

Но да оставим на мира представителя на Русия и да приемем, че той е изчел всички учебници по право в България и се е запознал добре със съдебната система в България и с нейните проблеми, както и с десетилетната практика на Конституционния съд. Това, разбира се, би му дало право да прави препоръки по отношение на законодателството у нас.

Безспорните авторитети Киргизия и Перу, и напътствията им!

Да се съсредоточим върху представителите (пак примерно) на Киргизия и Перу. Без да подценявам тяхната компетентност и без да ги обиждам, питам себе си същото, което се питах за представителя на Русия, а именно:

Кога и как човекът (хората) от Киргизия и Перу, с неупомената от Уикипедия професия, изследваха и анализираха българското право и съдебна практика, и достигнаха до обоснования си извод, че правомощията на българския главен прокурор му идват малко в повече?

Разбира се, няма да питам представителите на демократичната общност, как решиха, че представителите на Киргизия и Перу могат да дават правни становища по отношение на законодателството на страна членка на ЕС и как от тези становища им лъха (като свеж полъх) блестяща правна мисъл и интелект!

Но да не се фокусираме прекалено върху дребнотемието…

Основният въпрос тук е дали (въобще) Венецианската комисия някога е давала своите становища и препоръки относно разследването на главния прокурор!

Вероятно вече се досещате какво е станало, нали? Да, правилно се досетихте!

Венецианската комисия НИКОГА и НИКЪДЕ не е правила искания и давала становища, че  “иска дълбоко орязване на властта на Гешев“, както и че  била дала “зелена светлина за мерки за разследване на главния прокурор“.

Тук вече сигурно отново се питате дали въобще Венецианската комисия е давала каквито и да е становища и препоръки към България?

Разбира се, че е давала.

Няма как да допуснем, че такива авторитети в световното право, споменати по-горе, ще пропуснат да се произнесат и да ни “набият канчето“ за правните ни неуредици и несъвършенства.

Какво всъщност е станало?

Четете само заключението (IV Conclusion) стр.  13., четете в линка в края на статията.

На 27 юли 2022 г. Венецианската комисия е получила искане от министъра на правосъдието на България да направи оценка на проектите за промени в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт. Разбира се, Комисията се съсредоточила върху промените, касаещи механизма за наказателна отговорност на главния прокурор.

Едва ли е имало и искане за каквито и да е други механизми…

Вниквайки в дълбочина, Венецианската комисия е счела, че приемането на този проектозакон, може да повиши отчетността на главния прокурор. Това обаче не можело да бъде постигнато само чрез промяна на правилата за наказателни разследвания! Това можело да бъде постигнато (забележете!) чрез ограничаване на функциите на прокуратурата извън сферата на наказателното право!

Тук вече спрях да чета…

Отчетността на главния прокурор можела да се постигне чрез ограничаване на функциите на прокуратурата извън сферата на наказателното право!

И последно:

Според Венецианската комисия кандидатите за длъжността ad hoc прокурор (прокурор по разследване на главния прокурор – бел. авт.) следвало да дадат съгласие за включването им в списъка за тяхното назначаване!

Още съвсем малко и да си помисля, че министърът на правосъдието е имал намерение да изготвя списъци, в които съдиите, които ще разследват главния прокурор ще бъдат включвани принудително…

Фактите в действителност!

Министърът на правосъдието е написал писмо до Венецианската комисия, с което я е уведомил, че главният прокурор у нас е безконтролен и с неограничена власт. Поради това създават законопроект, съгласно който следва да има възможност главният прокурор да бъде разследван и контролиран, както и властта му да бъде ограничена.

Комисията се е запознала със законопроекта и е изразила становище, че лицата, които ще разследват главния прокурор трябва да изразят своето изрично съгласие за това. По същия начин е изразила становище и за другите предложения на министъра.

Избиването на крокодилите в река Марица

Венецианската комисия би изразила и същото становище, ако аз я информирам, че в река Марица има опасни крокодили, което налага създаването законопроект за избиването им. По същия начин Комисията ще ми отговори, че след като има опасни крокодили у нас, лицата, които ще ги избиват следва да дадат съгласие за включването им в списъка за тяхното назначаване!

И ако аз бях умен и почтен колкото министъра, щях да представя становището на Комисията аналогично на него, а именно като:

Венецианската комисия препоръчва да изтрепем крокодилите у нас!

В заключение:

Надявам се стана ясно, че Венецианската комисия никога не е инициирала, препоръчвала и давала становища за създаване на механизъм за разследване на главния прокурор и ограничаване на властта му. Тя е дала становище по представения й проект, съгласно описаното в него.

Нейният отговор е базиран само и единствено на написаното от министъра в писмото до нея!

Точно така е било и със становището на Венецианската комисия за закриването на специализираното правосъдие! Становището четете тук:

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2022)032-e&fbclid=IwAR1MAat56_GRl-x3rk63CamY7BzgbM0cuAAiufJNOloPflv6Cb–2zawnpo

ГЕРБ/СДС