Далаверата „Община Минерални бани“ – съветници гласуват продажба на имоти на себе си и на сина на кмета

0
1261
кмет
Кметът Мюмюн Искендер
Николай Димитров - ГЕРБ/СДС Николай Димитров - ГЕРБ/СДС

Сметната палата откри купища нарушения в общината

Стефан Ташев

Помните ли текстът „Парола „Бат Рамадан каза“ на сайта от 2019 година? Едва ли. Тогава Breaking.bg описа част от далаверите в китната община Минерални бани, Хасковско. В нея бе посочено как кметът от ДПС Мюмюн Искендер, каращ трети мандат,  реално е изкупил общината, а всички негови действия се оправдават пред съветниците, пълно мнозинство на ДПС, с паролата „Бат Рамадан каза“.

Оказа се, че семейството на Искендер е купило над 82 имота, всички общинска собственост, включително и два по 950 кв. метра, които кметът дарява на сина и дъщеря си. И на които са построени къщи за гости, по-точно хотели, близнаци. При скандала „Къщи за тъщи“ кметът Искендер имаше неприятна среща с държавата, но нищо повече не се чу по въпроса.

До намесата на Сметната палата. Държавните одитори са и в момента в община Минерални бани и ревизията им показва купища далавери с общинска собственост, шуробаджанащина и откровено нарушаване на всякакви закони от кмета и подкрепящите го общински съветници от ДПС.

Одиторите от Сметната палата установяват, че всички дейности по предоставяне на всички имоти на територията на общината в т.ч. и на кметствата е извършвана от кмета на Минерални бани. И никой друг.

Какво се случва всъщност? През август 2018 г. независим оценител изготвя пазарна оценка на недвижим имот в село Боян Ботево- срок на валидност 6 месеца. Пазарната оценка на имота е 48 000 лева, без ДДС., която е по-висока от данъчната оценка-11 964 лева.

С решение на общинския съвет е определена пазарна цена на имота в размер на 30 000 лева с мотив…такава цена е много висока за село Боян Ботево. Решението е взето с 10 за и 1 въздържал се. Съветът дава правомощия на кмета да продаде имота за 30 000 лева, което става след проведен търг. Това е в нарушение на разпоредбите на Наредбата за общинска собственост, в която не е предвидено намаляване на цената, определена от независим оценител. Констатираното от одиторите нарушение обаче е само върхът на айсберга.

Списъкът с имотите на семейство Искендер е няколко тома.

„Съгласно чл. 37, ал.1 от Наредбата за общинската собственост продажба на имоти- частна общинска собственост се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. На 15 юли 2016 година общинският съвет в Минерални бани взема решение за прекратяване на съсобственост по реда на чл.36, ал.1 от Закона за общинската собственост-ЗОС за четири имота. С решения на ОБС са приети пазарни цени на частта на общината от тези имоти и е възложено на кмета да издаде заповеди и сключи договори за прекратяване на съсобственост. Съвсем случайно се оказва, че и за четирите имота кметът Мюмюн Искендер сключва договори…..със сина си Али Мюмюн Али. Тоест общината продава дяловете си в имотите в Минерални бани на сина на кмета. Първият имот е за 15 кв. метра общинска собственост към 502 кв. метра, вторият за 28 кв. метра общинска собственост към 428 кв. метра, третият за 63 кв. метра към 1400 кв. метра, а четвъртият за 9 кв. метра от 1207 кв. метра. Това констатират одиторите от Сметната палата.

Хотелът (хотелите ) на наследниците на кмета.

И че има хем нарушение на закона, хем на тотален конфликт на интереси. Нещо повече и четирите части от имотите, които общината продава на сина на кмета Искендер са на едно и също място-кв.56 от плана на Минерални бани-УПИ-14,15,16 и 17.

Кметът толкова бърза да даде имотите на сина си, че продължава да нарушава наредби и закони като сключва договорите с него дори без заповедите му да се влезли в сила. За три от въпросните четири имота, които получава Али Мюмюн Али, кметът го уведомява на 5 август 2016 година, договорът за продажбата е сключен на 8 август, но заповедта на кмета е влязла в сила на…..22 август 2016 година, констатират одиторите. За четвъртата сделка принципът на далаверата е същият, но става на 10 октомври 2016 година, когато е подписан договорът на Мюмюн Искендер със сина му Али Мюмюн Али, а заповедта на кмета е влязла в сила на 26 октомври. Сметната палата проверява още 6 сделки за прекратяване на съсобственост върху имот чрез продажба на частта на общината и всичките шест са по схемата със сина на кмета. Тоест са незаконни, защото не е изтекъл срокът за тяхното оспорване по чл.84, ал.1 и чл. 149, ал. 1 от АПК, а са изпълнени преди това , като договорите са сключени незаконосъобразно, констатират от Сметната палата.

Посочените закононарушения донякъде илюстрират откъде семейството на кмета Искендер се е сдобило с толкова много имоти.  Но това не е всичко. Защо общинският съвет си затваря очите за явните безобразия на кмета Искендер? Ами ето защо.

„Съгласно Наредбата за общинска собственост продажбата на имоти-частна общинска собственост се извършва след решение на Общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Въз основа на протокола на комисията от проведения търг, кметът на общината издава заповед и сключва договор. При извършената проверка е установено:

С Решение №148 от 4 април 2016 година на общинския съвет е взето решение за продажба на имоти частна общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване или публично оповестен конкурс. След проведен търг с явно наддаване на 27.04.2016 година е сключен договор за продажба на УПИ-34 кв. 24, Минерални бани с площ 1198 кв. метра. Купувач на имота е МК „Стройконсулт“ ЕООД, с управител Б.А.Д., съпруга на Р.Х.Д. общински съветник в Минерални бани, мандат 2015-2019 година. Същият е присъствал на заседанието на общинския съвет на 4 април 2016 година и е гласувал „ЗА“ приемането на продажбата. То пък оставаше да е гласувал и против. Говорим само за общински съветници от ДПС, които са 99% от общинския съвет в Минерални бани.

Същият ден общинският съветник Р.Х.Д. гласува „ЗА“ още една сделка с покупка на имот от фирмата на жена му, за 1260 кв. метра имот.

На 15 юли същата година ОБС-Минерални бани гласува за продажба на имот в село Брястово с площ 1125 декара. Купувач е Б.А.А, син на общинския съветник от ДПС А.Ю.А. Съветникът е в залата и гласува „ЗА“.  През август 2016 година общинският съвет приема три сключени от кмета договора за продажба на общински имоти в село Брястово. Купувач е фирма ЕТ“Гарант-Т. Костадинов-П. Петров с представител П.Т.П, общински съветник, който е в залата и гласува „ЗА“ сделката. На същата дата, 19 август 2016 година, ОБС , общинският съвет утвърждава и друг договор за продажба на земя с търг. Купувач е М.Р.Х, дъщеря на Р.Х.Д., общински съветник в Минерални бани, който разбира се гласува „ЗА“-.  Пак на същата сесия на ОБС-Минерални бани се гласува продажба на имот след търг пак в село Брястово. Купувач е М.Ф.Ш., син на Ф.С.Ш. старши експерт общинска собственост!?!! и общинска администрация в Минерални бани. НЕЩО ПОВЕЧЕ!!! Експертът е бил член на комисията за провеждане на търга за този имот, въпреки ,че си е направил самоотвод при отваряне на офертите е участвал в подготовката и провеждането на търга.

Политиката на продажба на общински имоти на синове, дъщери и роднини на общински съветници и чиновници от администрацията на кмета Искендер продължава успешно и през 2018 година.  На 3 май същата година общинският съвет разрешава сделка с общински имот от 1000 кв. метра в село Боян Ботево. Купувач е синът на сестрата на общински съветник от ДПС. Той присъства на заседанието и гласува „ЗА“.

През април  2021 година съветът одобрява поредната продажба на имот от 425 кв.метра на общината в село Татарево. Купувачът е общински съветник от ДПС, който разбира се присъства в залата и гласува „За“. Същото се повтаря и през май м.г., пак имот на общината в Боян Ботево е купен от общински съветник от ДПС, който гласува „ЗА“.

Тези безобразия са установени от одиторите на Сметната палата. Но не са само те. От 42 проверени сделки  за продажба на имоти-общинска собственост чрез търг, 37 се оказват незаконни, защото са подписани договори от кмета, но не е изтекъл срокът за тяхното оспорване. Нарушено е правото на участниците в търга да оспорват административния акт и същият акт не е влязъл в сила, пишат одиторите от Сметната палата. Те се натъкват на пет сделки, през 2018 и 2019 г, с подписани договори от името на общината за прекратяване на съсобственост на общината, чрез продажба на нейната част. Те са подписани от зам.-кмета на Минерални бани, който уж замествал Искендер. Ноооо…заповед за заместване кметът не е издал. Както се вижда от откритите закононарушения  в община Минерални бани законът е врата в полето. Одитният доклад на Сметната палата е връчен на кмета Искендер на 25 юли 2022 година. Чакаме последствията.