България е сред страните с най-високи разходи за храни в ЕС

0
47
Снимка: Евростат
Николай Димитров - ГЕРБ/СДС Ясен Киров - ГЕРБ/СДС
Николай Димитров - ГЕРБ/СДС
Ясен Киров - ГЕРБ/СДС

Сред страните членки на ЕС най-високите дялове на разходите за алкохолни напитки през 2021 г. са отчетени в Латвия (5 на сто), Естония (4,7 на сто) и Полша (3,7 на сто)

През 2021 г. домакинствата в ЕС са похарчили 1,035 милиарда евро (което се равнява на 7,1 на сто от общия БВП на ЕС) за храни и безалкохолни напитки, отчита Евростат.

Това е дял от 14,3 на сто от общите разходи на домакинствата и е спад с 0,5 процентни пункта спрямо 2020 година, когато делът им е била 14,8 на сто.

Най-високите разходи за храни и безалкохолни напитки през 2021 г. са регистрирани в Румъния (24,8 на сто), Литва (20,4 на сто), България (20,1 на сто), Естония (19,9 на сто), Полша и Словакия (по 19,6 на сто и в двете страни).

ГЕРБ/СДС

Най-малки са били тези разходи в Ирландия (8,3 на сто), Люксембург (9 на сто), Австрия (10,9 на сто), Дания и Германия (11,8 на сто и в двете страни).

Спрямо 2020 г. делът от общите разходи на домакинствата, отделен за хранителни стоки във всички страни от ЕС е намалял, с изключение на Полша и Словакия, където е нараснал (+0,2 процентни пункта и в двете страни). Най-голям спад е отчетен в Гърция (-1,7 процентни пункта), Литва (-1,4 процентни пункта) и Хърватия, Естония и Словения (- 1,3 процентни пункта и в трите страни).

През 2021 г. домакинствата в ЕС са похарчили 128 милиарда евро (равнява се на 0,9 на сто от БВП на ЕС) за алкохолни напитки. Това представлява 1,8 на сто от общите потребителски разходи или същият процентен дял като през 2020 г.

Сред страните членки на ЕС най-високите дялове на разходите за алкохолни напитки през 2021 г. са отчетени в Латвия (5 на сто), Естония (4,7 на сто), Полша (3,7 на сто), Литва и Чехия (3,6 на сто и в двете страни). За сметка на това Гърция и Италия (по 1 на сто и в двете страни), Нидерландия (1,3 на сто) и Испания (1,4 на сто) са харчили най-малко за алкохол.

През 2021 г. спрямо предходната година делът на от общите разходи за алкохолни напитки остава без промяна в 10 страни от ЕС (Белгия, Дания, Германия, Гърция, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Полша, Румъния, Словакия) и е нараснал единствено в Хърватия (+0,6 процентни пункта).

Сред останалите страни от ЕС Ирландия (-0,5 процентни пункта), Латвия и Литва (-0,4 процентни пункта и в двете страни), Испания и Естония (-0,3 процентни пункта и в двете страни).