Цената на газа за март е 106.74 лв., с 14% по-ниска от февруарската

0
28
Заседание на КЕВР за цената на газа Снимка: архив

Това реши КЕВР

Природният газ да струва 106,74 лв. за мегаватчас през март реши на закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране.

Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените днес от „Булгаргаз“ актуални данни и документи, в които са посочени цените на отделните доставчици и размера на техните количества в общия микс.

Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от няколко различни източника за доставка.

В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB/) на цени, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 33,54% от потреблението на страната и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

След организиране на тръжна процедура за цялата 2023 г. „Булгаргаз“ е сключил за март два договора за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговци от региона. Това е станало след извършена комплексна оценка на всички подадени в тръжната процедура оферти, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.

В ценовия микс за месеца са включени и количества от хранилището „Чирен“.

Утвърдената цена от 106,74 лв. е с над 14% по-ниска от тази за февруари, която беше в размер на 124,34 лв. за мегаватчас. Основен фактор за това е намалението на борсовите индекси на международните газови пазари, в резултат на мекото време и високата запълняемост на европейските газови хранилища. Поради намаленото прогнозно потребление на природен газ за март „Булгаргаз“ е включил в ценовия микс по-малки количества от добив от хранилището в Чирен, в сравнение с предварително планираните. Снижаването на борсовите котировки през февруари е дало възможност на обществения доставчик да продължи виртуално да нагнетява природен газ на значително по-ниски цени, което оптимизира ценовите равнища на съхраняваните количества. В резултат на това е намалена цената на синьото гориво от Чирен, което е ценообразуващ елемент в общия микс, и е постигнато снижаване на крайната цена за м. март.

„Продължаващото намаление на цената на природния газ е много благоприятен фактор за топлофикационните дружества, индустрията и крайните потребители. България и Европейският съюз се справиха отлично след спиране на доставките от „Газпром“ – пазарните тенденции показват, че не се оправдаха апокалиптичните сценарии за мрак и студ при липсата на такива доставки и предишните екстремно високи цени на газа остават в историята“, заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов на проведеното открито заседание.

„В ценовите си решения Комисията се стреми да постига баланс, като отчита интересите на всички заинтересовани страни. С определянето на прогнозна годишна цена на топлинната енергия регулаторът създаде сигурност и предвидимост за всички потребители на топлофикационни услуги. Тази цена остана непроменена през целия есенно-зимен сезон, независимо от резките промени през този период на цената на основния ценообразуващ елемент – природния газ“, подчерта доц. Иванов./24 часа