КЕВР: Газът през юни по-евтин с 15%, струва 65.82 лв. за мегаватчас

0
49
Снимка: архив

Основен фактор за поевтиняването е устойчивата тенденция за намаление на борсовите индекси на международните газови пазари и по-ниското потребление

Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ утвърди цена на природния газ за юни в размер на 65,82 лв./мегаватчас, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ще продава газа на крайните снабдители и на топлофикациите.

В утвърдената цена на природния газ са включени цена на горивото на входа на газопреносните мрежи, цената за обществена доставка и компенсирането на разходите за нагнетяване на газ в хранилището в Чирен.

Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените днес от „Булгаргаз“ актуални данни за котировките на международните газови пазари и валутния курс до 31 май включително. Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от два различни източника за доставка.

В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват 70,3 % от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

След тръжна процедура „Булгаргаз“ е сключил за юни един договор за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговец от региона. Договорът е при изисквания за минимална доставна цена.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за юни – към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

Утвърдената цена от 65,82 лв. за мвтч е с 15,2 % по-ниска от цената за м. май, която беше 77,55 лв.

Основен фактор за поевтиняването е устойчивата тенденция за намаление на борсовите индекси на международните газови пазари и по-ниското потребление.

„Намалението на цената на природния газ за юни отговаря изцяло на интересите на българския бизнес и битовите потребители. Постигнатата висока степен на запълняемост на газовото хранилище в Чирен от 85%, с тенденция да достигне до 95%, дава увереност, че България ще посрещне отоплителния сезон без изненади“, подчерта председателят на КЕВР доц. Иван Иванов на откритото заседание на 29 май.