КЕВР: Газът за февруари с цена от 124.34 лв., с 31% по-ниска от януари

0
36
Заседание на КЕВР за цената на газа Снимка: архив
Николай Димитров - ГЕРБ/СДС Ясен Киров - ГЕРБ/СДС
Николай Димитров - ГЕРБ/СДС
Ясен Киров - ГЕРБ/СДС

Цените на парното отопление остават без промяна до края на отоплителния сезон

Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ утвърди цена на природния газ за февруари в размер на 124.34 за мегаватчас, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените днес от „Булгаргаз“ актуални документи, в които са посочени цените на отделните доставчици и размерът на техните количества в общия микс. Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от няколко различни източника за доставка.

В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB) на цени, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 29,17% от потреблението на страната и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

ГЕРБ/СДС

След организиране на тръжна процедура за цялата 2023 г. „Булгаргаз“ е сключил за февруари три договора за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговци от региона. В ценовия микс за месеца общественият доставчик е включил и количества природен газ от добив от ПГХ „Чирен“.

С осигурените количества природен газ за февруари се покриват ангажиментите на обществения доставчик към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти

Утвърдената цена от 124,34 лв. е с 31% по-ниска от цената за януари, която беше в размер на 179,33 лв. Основен фактор за това е намалението на борсовите индекси на международните газови пазари в резултат на мекото време и високата запълняемост на европейските газови хранилища.

Снижаването на борсовите котировки даде възможност общественият доставчик виртуално да нагнети в хранилището в Чирен природен газ на значително по-ниски цени, което оптимизира ценовите равнища на съхраняваните количества. В резултат на това е намалена цената на синьото гориво от Чирен, което е ценообразуващ елемент в общия микс, и е постигнато снижаване на крайната цена за февруари

„Намалението на цената на природния газ с близо 31% е много благоприятен фактор с ключово значение за потребителите на парно, индустрията и крайните потребители на синьо гориво. С оглед на утвърдената по-ниска цена комисията няма да предприеме действия за повишаване на цените на топлинната енергия до края на отоплителния сезон и те се запазват на сегашните нива“, заяви председателят й Иван Иванов.