Лихвите в банките започват да се повишават

0
42
Българската народна банка

Голямо повишение има в изтеглените потребителски кредити през август, отчитат от БНБ

Лихвите по кредитите за домакинствата отбелязаха минимален ръст. През август средният размер на лихвите по новите потребителски кредити се увеличава до 8,26%, показват данни на БНБ. А годишният процент на разходите (ГПР), който включва всички такси на банките, нараства с 0,11% спрямо предходния месец до 8,76%.

Това става, след като през юли и септември Европейската централна банка вдигна основния си лихвен процент за първи път от 11 години. Първоначално беше качен с  0,5%, а след това с 0,75 базисни пункта.

Лихвеният процент по свръхрезервите е 0.00%, като спрямо юли 2022 г. се повишава с 0.53 пр. п.  Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през август 2022 г. е 1.85%, като спрямо юли 2022 г. остава без промяна, става ясно от данните на националната финансова институция.

Прекъсва се тенденцията за понижение на лихвите по жилищните кредити. През август средният размер на лихвите по новите ипотечни кредити е 2,49%. А заедно с всички такси на банките годишният процент на разходите е 2,76%, което е ръст с 0,05% спрямо предходния месец. Промяната на този етап е минимална и реално все още няма да бъде усетена от потребителите.

Отчита се и сериозно покачване на изтеглените заеми от домакинствата. За август отпуснатите потребителски кредити са в размер на 731,6 млн. лв. В сравнение на същия период за миналата година повишението е с 30%. При отпуснатите жилищни кредити рътът е с 22 на сто до 565,8 млн. лева

При депозитните лихви също има минимално увеличение. През август средната лихва по левовите влогове на граждани нараства с 0,04% до 0,17%, а по тези в евро – с 0,09% до 0,22%. Това се дължи на по-високите лихви, които дават някои малки банки в страната. Лихвите по влоговете в повечето банки продължават да са нулеви.