Малко по-евтин газ през юли предлага „Булгаргаз“

0
12
Снимка: Булгаргаз

58,79 лева/MWh ( без акциз и ДДС) е внесената за утвърждаване от КЕВР цена

58,79 лева/MWh ( без акциз и ДДС) е внесената от „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване от КЕВР цена, по която дружеството да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия през м. юли 2024 г.

Предложената цена е с 1.28% по-ниска от утвърдената цена за м. юни 2024 г. и с 3.90 EUR/MWh по-ниска от текущата стойност на индекс TTF „месец напред“ за м.юли 2024 г., посочват от дружеството.