На 16 юли УС на БНБ се произнася по казуса „Андрей Гюров“

0
96
Димитър Радев

Крайното решение ще вземе парламентът в зависимост от становището на УС на централната банка и постановление на ВАС по жалбата на подуправителя

На 16 юли Управителният съвет на БНБ ще вземе решение по казуса с подуправителя Андрей Гюров. Това съобщава управителят на централната банка Димитър Радев в интервю за БТА.

Той се заплете, след като Антикорупционната комисия излезе с решение за несъвместимост на Гюров със заеманата от него позиция в централната банка, което той в момента обжалва.

„Управителният съвет на банката e задължен да образува производство и да се произнесе по казуса в двуседмичен срок, но не по-късно от първото редовно заседание на съвета, което е на 16 юли“, уточнява Радев.

По закон УС не може да не признае акт на компетентна институция, каквато е Антикорупционната комисия, казва още Радев. И обяснява, че „подобно развитие би имало не само правни, но и политически измерения в контекста на политическите дебати за регулаторните и правоприлагащите органи. Въвличането в подобни политически дебати е нещо недопустимо за независима, професионална и деполитизирана институция, каквато е БНБ“.

Управителното тяло на централната банка обаче трябва да прецени решението на комисията дали и доколко е основание за освобождаване на негов член, което се извършва по процедурата по чл. 14, ал. 2 от Закона за БНБ, която въведена с една от последните промени в закона.

Този член предвижда предсрочно освобождаване при две хипотези: ако не отговаря на изискванията, необходими за изпълнението на неговите задължения, или ако е признат за виновен за извършено сериозно нарушение.

На свой ред засегнатият от решението не може да бъде освободен предсрочно от заеманата длъжност без решение на компетентния съд, в случая Върховния административен съд, обяснява процедурата Радев.

И резюмира: решение за освобождаване на Гюров може да вземе „ единствено органът по избора, а това е парламентът. БНБ само установява дали наличието на несъвместимост е основание за освобождаване на негов член“.

От което следва, че „при произнасяне на съда против акта за освобождаване г-н Гюров ще продължи своя мандат, при потвърждаване на акта за освобождаване той ще бъде внесен за окончателно решение от парламента“.

В заключение управителят добавя, че тъй като решението на този случай ще създаде „прецедент за решаването на подобни казуси в бъдеще… се полагат сериозни усилия с юристите на БНБ и в консултации с водещи юристи извън банката нашето участие в този процес да бъде безупречно от юридическа гледна точка.“

Пак според закона самият Гюров ще участва в заседанието на УС на 16 юли, но няма право да гласува.