Кой подготви метежите ?

0
524
Колаж Виктор Димчев.

Стратегическият съвет към Президента“ всъщност е вълнуваща група беловласи чичовци/дядовци, чиято основна цел е да говорят вместо Румен Радев

Виктор Димчев, Фейсбук

Виктор Димчев

Терминологията на руменрадевите метежници/протестиращи/симпатизанти/отровняци е просто нещо, като самия президент на Република България.

Промяна на управленския модел“ е лозунг от времето на Септемврийското въстание, първата антифашиска проява у нас, изпреварила с цяло поколение появата на нищо като „фашизъм“ у нас.

Заповедите от Москва“ се казва първата глава от брошурата „Кой подготви метежите“, издадена през 1923-та година и касаеща мокрите мечти на лявата интелигенция у нас, недвусмислено сочеща кой издава индулгенции на убийци.

„За отговорно управление с участие на гражданите“ е проект за промяна на управленския модел, съставен от гореописаните. Според него промените ще дойдат от граждани, които предоставят „солидни гаранции“, че ще оправят държавата.

Обществото ни се нуждае от промяна на управленския модел и оздравяване на отношенията между гражданите и държавата“ е основен извод на Братството. Тяхната основна мисия е „За отговорно управление с участието на гражданите“, сякаш партии, движения и организации са съставени от нещо друго, освен от граждани.

Стратегическият съвет към Президента“ всъщност е вълнуваща група беловласи чичовци/дядовци, чиято основна цел е да говорят вместо Румен Радев за неща, от които нито те, нито той разбира.

Национална програма за развитие 2020“ е стратегически документ от близо 300 страници, чието изпълнение може относително лесно да се провери. Според Братството на почтените хора изпълнението му е пълен провал.

Визия за България“ е есе от 70-тина страници, изтъкано от клишета от типа на „трябва да се постигат максимални резултати“ и „имаме нужда от висококвалифицирани кадри“. Предложено е от почтената сестра Корнелия Нинова и под него се е подписал екипът белокоси ДС съветници на президента.

Вдигнатият юмрук е официален символ на Ротфронт – германската комунистическа партия – и представлява заявка за вземане на властта чрез сила и налагане на промяна на управленския модел.

Изберете си сами продължение.