Оказа се, че президентът Радев не познава Закона за ДАНС

0
2091
данс

Защо държавният глава поднови мандата на Димитър Георгиев начело на агенцията през 2018 година ?

Президентът Румен Радев очевидно не познава Закона за ДАНС, функциите на агенцията и правомощията й. Това се вижда с просто око в мотивите за предсрочното освобождаване на председателя й Димитър Георгиев. Радев каза,че една от причините за освобождаването на Георгиев от поста е липсата на резултати в борбата срещу корупцията по високите етажи на властта. Това показва пълна некомпетентност и непознаване на закона, уреждащ дейностите осъществявани от ДАНС.

Съгласно действащите към момента разпоредби на Закона за ДАНС органите на агенцията осъществяват дейности по защита на националната сигурност , които са подробно изброени в чл.4 от него. Тези дейности имат за цел защита на националната сигурност от посегателства.

В нито една от тези дейности не се делегират правомощия на органите на ДАНС да осъществяват противодействие на корупцията по високите етажи на властта. Същевременно президента Радев посочва като причина за освобождаването на Димитър Георгиев слабите резултати при противодействие на корупцията. Държавният глава явно не знае, че ДАНС е осъществявало и такава дейност до края на 2017 година. В началото на 2018 г , с влизането в сила на Закона за КПКОНПИ дейността по противодействие на корупцията по отношение на лицата заемащи висши публични длъжности се осъществява от органи при КПКОНПИ.

Президентът Радев от поста, който заема, би следвало да знае, че ДАНС няма основна функция по противодействие на корупцията спрямо лицата от висшите етажи на властта.

Не може президентът да използва като основен аргумент за освобождаването на Георгиев , несправянето на ДАНС с борбата срещу корупцията , без това да е функция на ДАНС. Същевременно не коментира и не отчита постигнатите високи резултати по основните дейности на агенцията , една от които е контраразузнаването.

Нека припомним, че 2018 година този президент издаде указ, с който подновява мандата на Димитър Георгиев, без да отчита слаби резултати в борбата срещу корупцията по високите етажи на властта.

За пореден път Радев показва своята некомпетентност по отношение на функциониране на държавата и дейностите на държавните институции.

При тежкото кадруване на президента, очевидната му некомпетентност и слабият му екип, България е в тежка институционална криза !