Агенцията по храните направи за смях Методи Лалов, хвана го, че не познава законите

0
382
Смешките на Лалов във Фейсбук.

Бившият съдия, сега общински съветник от ДБ, брани орезиления си кмет на „Триадица“ с лъжи

Българската агенция по безопасност на храните-БАБХ направи за смях бившият съдия и настоящ общински съветник от ДБ Методи Лалов. От агенцията го хванаха, че не познава законите в случая със загиналото от ток момче.

В стремежа си да оневини техния кмет на район „Триадица“ в София Лалов се изцепи във Фейсбук със статус :

Дружеството-собственик на павилиона, който е свързан към оголения ел. кабел, фигурира в регистъра на БАБХ и има удостоверение за регистрация от 2018 г.

Ако ЧЕЗ, което дружество Фандъкова спомена сред отговорните субекти (не казвам, че това не е така, но думата ми е за друго), е частно дружество, БАБХ е държавна институция, за която отговорност носи ГЕРБ/СДС.

Защо, ако търговецът няма удостоверение за ползване на павилиона, е регистриран от държавата, за да извършва търговия с храни в незаконния обект, пита юристът Лалов. От БАБХ последва светкавичен отговор:

Във връзка с тиражиране на невярна информация в социалните мрежи и медиите относно регистрация на павилион за пакетирани храни от БАБХ Ви информираме, че:

Цитираният павилион е регистриран за първи път в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) София-град през 2016 година, а през 2018 е извършена нова регистрация, поради промяна в предлаганите групи храни.

Съгласно Закона за храните, действащ към датата на първоначалната и на пререгистрацията на обекта, изискуемите от ОДБХ документи от всеки бизнес оператор, търгуващ с храни, са заявление по образец, в което се посочват име и адрес на лицето, съответно седалище, адрес на управление и код по БУЛСТАТ/ЕИК за лицата, регистрирани в Република България, а за лицата, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – друг идентификационен код или номер, както и адрес на обекта. Към заявлението се прилага списък на групите храни или ястия, които ще се произвеждат или продават в обекта.

Операторът е спазил тази процедура.

Поставянето на преместваеми обекти се извършва по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и не е в компетенциите на БАБХ.

Включването на обектите към електроснабдителната и водоснабдителната мрежи също не е от компетенциите на БАБХ.

Всяко твърдение, че БАБХ е компетентен орган по отношение на поставянето, статута и урегулирането на обекти по ЗУТ е несъстоятелно и води до заключение, че изреклият ги не познава законите в Република България, пишат от агенцията.