Бутат оградата на Иво Прокопиев, спират строежа на басейна в Буджака

0
305
Снимка: Фейсбук профил на Николай Бареков

Заповедта е на кмета на Община Созопол след проверка, открила нарушения

По заповед на кмета на община Созопол се спира строежът на басейна на Иво Прокопиев, а част от оградата на хасиендата му край морето в местността Буджака трябва да бъде съборена. Причина за това са констатирани нарушения при проверка, разпоредена от прокуратурата, съобщиха оттам.

Представители на общината са установили нарушения на разпоредбите от Закона за устройство на територията (ЗУТ) – при строеж на „Открит басейн“ в частен имот в местността Буджака, землището на Созопол, за което има и съставен акт за установяване на административно нарушение.

Въз основа на тези констатации и след проведено административно производство, кметът на Община Созопол е издал заповед за спиране на изпълнението на строителни и монтажни работи на строежа.

Строителството може да продължи само с разрешение на административния орган, издал заповедта, едва след отстраняване на причините, довели до спиране на строежа и представяне на надлежни доказателства за това. Заповедта е връчена на пълномощник на собственика.

От представителите на общината в същия имот е констатирано и наличие на незаконен строеж на плътен зид на масивна ограда с височина два метра, изградена в нарушение на издаденото разрешение за строеж (РС). С друга заповед и след проведена процедура кметът на Созопол нарежда премахване на незаконния строеж над височина на цокъла 0.60 м, колкото предвижда РС. След влизане в сила на заповедта ще се отправи покана до собственика за доброволно изпълнение на премахването, а при липса на такова – ще се пристъпи към принудително такова.

По разпореждане на ВАП през лятото бяха извършени редица проверки от компетентни органи – ДНСК/РДНСК, съответни общини и министерства на незаконни строежи и достъп до плажна ивица по Черноморието. Като резултат се стигна до издаване на редица заповеди за спиране на незаконни строежи и премахване на други в парк „Росенец“, на плажа „Обзор“, а във връзка с открити нарушения, бе внесен протест срещу разрешението за строеж от 10.09.2018г., издадено от главния архитект на Община Созопол за „Алепу вилидж“, както и срещу осем разрешения за строеж от 05.12.2019 г., издадени от главния архитект на община Несебър за „Комплекс „Венид Еко вилидж“ – жилищни сгради и хотел – етапно строителство, 36 броя къщи/къщички, припомнят от прокуратурата.