Върховният съд изтегли датата на делото на Полфрийман от 23-и на 7 октомври

0
22
Извеждат Полфрийман от затвора. Снимка: архив

Причината са общественият отзвук и информацията, че австралиецът не може да се придвижва свободно заради делото, сочи съдът

Върховният касационен съд /ВКС/ днес измести гледането на делото за освовобождаването на австралиеца за 7 октомври. Първоначално то беше насрочено за 23 октомври.

В разпореждането на зам.-шефа на ВКС Галина Захарова се посочва: „Заради изключителния обществен отзвук на делото, както и с оглед разпространената в общественото пространство информация, че условно предсрочно освободеният Джок Полфрийман е лишен от право на свободно придвижване във връзка с предстоящото произнасяне на ВКС, намирам, че следва да се осигури възможност за провеждане на касационното производство в кратки срокове, като делото бъде пренасрочено за по-ранна дата.  Тя е определена след съгласуване и преценка на състава, ангажиран за разглеждане и решаване на делото, съобразена е със служебната ангажираност на съдиите, като осигурява и достатъчен период от време за подготовка на страните“. Разпоредено е незабавно да се уведомят страните – Върховната касационна прокуратура, Джок Полфрийман и неговият защитник. Препис от разпореждането да се изпрати ведно със съобщението за датата и часа на заседанието на началника на Дирекция „Миграция“ за незабавно връчване на осъдения Джок Полфрийман и осигуряването му в съдебно заседание. Уведомлението и копие от разпореждането да се изпратят на Дирекция „Миграция“ и по факс, тъй като случаят е бърз. Осъденият да бъде уведомен и чрез неговия защитник адвокат Ангелов, ако последният се съгласи да приеме книжата.”

Полфрийман има две забрани да напуска страната. Той вече обжалва едната пред градския съд. Забраните, както и липсата на валиден документ за пътуване са причината издадената заповед за експулсирането, за която съобщи още в неделя вътрешният министър Младен Маринов, да не може да бъде изпълнена. Полфрийман се държал добре в центъра за чужденци, не създавал никакви проблеми.