Извънредният труд на полицаите ще се заплаща от 1 януари

0
33
полицаи
Снимка: архив

Досега ги компенсираха с почивни дни. Депутатите приеха промените в Закона за МВР

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за МВР, уреждащи заплащането на извънредния труд на служителите с ненормиран работен ден.

Премахва се сега действащата уредба, според която положеният труд в работни дни над установеното работно време не представлява извънреден труд, поради което не се компенсира с възнаграждение.

Депутатите гласуваха извънредният труд, който полицаите полагат до 70 часа на тримесечен период и до 280 часа годишно, да се заплаща от 1 януари. По този начин в системата на МВР ще отпадне компенсирането с допълнителен платен годишен отпуск до 12 дни за положеният труд над дневното работно време.

Вносителите очакват с приемането на тези промени да се повиши качеството на работата и мотивацията на служителите на МВР.