Одобрените безлихвени заеми за граждани са над 34 млн. лв. общо

0
15
Снимка: архив

До момента са потвърдени 8115 искания за кредити

Близо 1500 души седмично получават одобрение за безлихвени кредити по програмата за подпомагане на физически лица, по която гарант е Българската банка за развитие (ББР).

Одобрените заеми вече надхвърлят 34 млн. лева, показва статистиката на ББР към 15 юни. До момента са постъпили 14 602 искания за кредити, от които потвърдени са общо 8115, а обработващи се – 2001. Средната стойност на заемите е близо 4200. 77,5% от исканията са на лица на трудов договор, а останалите са на самоосигуряващи се.

ББР не разглежда исканията за кредит, а включва вече одобрените от търговските банки заеми в издадената портфейлна гаранция. Първите банки, оползотворили изцяло предоставения им ресурс чрез отпускането на безлихвени кредити, са Интернешънъл Асет Банк и Общинска банка.

Останалите осем финансови институции продължават да приемат заявления. Това са Алианц банк, банка ДСК, Инвестбанк, ОББ, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д, Централна кооперативна банка и УниКредит Булбанк.

Програмата за безлихвени кредити цели да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които са прекъснали дейност вследствие на пандемията от COVID-19.

Те имат възможността да получат заем до 4500 лева, отпускани наведнъж или на три транша от по 1500 лева. По мярката може да се кандидатства до края на 2020 г. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.