Перник на воден режим от днес

0
12
Язовир "Студена", сниман през ноември м.г.

Днес се очакват резултатите от взетите проби от яз. „Долна Диканя“ дали водата му става за питейни нужди

От днес Перник минава на воден режим. Прогнозите са, че той ще продължи до края на април следващата година. До въвеждането му се стигна заради пресъхването на язовир “Студена“ – единственият водоизточник за района.

Перничани ще имат вода от 5 до 10 часа сутринта и вечер от 17 до 22 часа. Този вариант, предложен от кметството, беше подкрепен от ВиК Перник. Според кмета на града Станислав Владимиров това е удобният режим, съобразен с разхода, в който трябва да се вмъкне общината от 1 млн. куб. м вода месечно. Водното дружество в града се ангажира да осигури повече екипи за отстраняване на потенциални аварии. Мярката е необходима, тъй като периодичното спиране на водата ще създаде условия за проблеми по мрежата.

Наличният обем на язовир „Студена“ в момента е малко над 5 милиона кубични метра вода. Съгласно разчетите това количество ще стигне на града за приблизително 5 месеца. В момента се търсят варианти за отклоняване на водохващания, които не са собственост и не са в територията на ВиК Перник към язовир „Студена“.

Днес се очакват резултатите от взетите проби от яз. „Долна Диканя“ за това дали водата му става за питейни нужди. Ако тя се окаже е годна, започват проектантски и строителни дейности, така че да захранва язовир „Студена“.