Прокуратурата нареди на екоминистерството да глобява мини и хвостохранилища за замърсяване на природата

0
24
прокуратурата
Снимка: архив

Проверки в 75 обекта са открили 43 нарушения на закона 

Върховна административна прокуратура (ВАП) ангажира министъра на околната среда и водите да прецени предпоставките за налагане на административнонаказателна отговорност за открити нарушения при проверки на мини и хвостохранилища.

Във ВАП е образувана преписка по информация в медиите, в която се цитират данни за увреждане на компоненти на околната среда вследствие на попадане на цианид във водите на реките Юговска и Чепеларска при работа на конкретна т. нар. „оловноцинкова мина“. На тази основа от ВАП са възложени проверки на министъра на околната среда и водите (МОСВ) и на министъра на енергетиката (МЕ) за фактическото спазване на приложимите правила в минната индустрия от всички лица и обекти в страната – мини, рудници, хвостохранилища, шламохранилища, насипища (табани), язовирни стени (бентове и т. н.) с цел недопускане на увреждане на компоненти на околната среда.

Осъществени са проверки на 75 обекта – хвостохранилища, рудници, шламохранилища и други. Реализирани са 91 проверки, от които 20 бр. от органите на МЕ и 71 бр. от органите на МОСВ. При извършените проверки са констатирани общо 43 бр. закононарушения – 10 бр. от органите на МЕ и 33 бр. от органите на МОСВ.