Регистрираните безработни от началото на извънредното положение са 82 409

0
4
Снимка: архив

Най-голям е делът на освободените от секторите хотелиерство и ресторантьорство. Над 13 хил. са си намерили работа

Новорегистрираните безработни в Бюрата по труда от 13 март до 13 април са 82 409 души, сочат предварителните данни на Агенцията по заетостта, предоставени на БТА.

В началото на новата седмица се наблюдава покачване броя на новорегистрираните безработни за един ден – на 13 април по предварителни данни за един ден те са общо 4902 души, като 3 249 от тях при регистрацията са заявили, че са освободени поради кризата с коронавируса. За сравнение новорегистрираните за един ден в края на предишната седмица – на 10 април 2020 г., са били 3866.

Най-голям е делът на освободените от туризма, хотелиерството и ресторантьорството с 39,1 процента от всички новорегистрирани след въвеждането на извънредното положение. Следват, тези от сектор търговия – с 18,8 на сто и преработвателна промишленост – с 14,9 на сто. Транспортът генерира 4,5 процента от новите безработни.

Среднодневният брой регистрирани за периода от началото на извънредното положение до 13 април е 3746 души, при 1334 среднодневно преди въвеждането на извънредното положение на 13 март. Най-голям е делът на освободените от туризма, хотелиерството и ресторантьорството.

Данните на Агенцията по заетостта сочат, че на 13 април по предварителни данни за деня на работа са устроени общо 600 безработни, а 13 138 безработни са постъпили на работа от началото на периода – от 13 март досега.

Преобладават започналите работа в сектор „Търговия“ – касиери и продавачи в хранителни магазини, следвани от сектор „Преработваща промишленост – производство на храни и напитки, производство на текстил, шивашко производство“. Немалка част от започналите работа са и в аграрния сектор – оранжерийно производство, градинарство и цветарство. „Държавно управление“ също осигурява част от заетостта на хората през този период. Това са специалисти и обслужващ персонал в общински дейности, като социален патронаж, регионални здравни инспекции, санитари и болногледачи в общински и държавни болници. Има започнали работа и в сектор строителство.

Заявените свободни работни места за периода 13.03.- 13.04.2020 г. са общо 13 282. От които: 2 927 места са в държавно управление, 2 893 – в преработваща промишленост, 1 707 – в търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, 1 116 – в селско, горско и рибно стопанство, 1 039 – в хотелиерство и ресторантьорство, 624 – в административни и спомагателни дейности, 497 – в професионални дейности и научни изследвания, 461 – в строителство, 367 – в транспорт, складиране и пощи, 340 – във финансови и застрахователни дейности, 297 – в хуманно здравеопазване и социална работа, 201 – в култура спорт и развлечения и др.

От 82 409 новорегистрирани безработни до 13 април едва 6 822 (8.3процента) са се регистрирали по електронен път. Електронни услуги за регистрация в бюрата по труда са ползвали 7 460 безработни, като това е близо 1 процент от ползващите предоставените услуги през този период. Най-висок е делът на ползвалите електронни услуги в столицата – 21 на сто от всички регистрирани през периода.

Ето защо Агенцията по заетостта акцентира при всяка възможност върху електронните и дистанционни варианти за регистрация в бюрото по труда, припомнят от Агенцията. За целта обобщена информация за лесните стъпки за регистрация, както и начините как работодателите, които освобождават персонал, да съдействат на своите служители за бързо и лесно записване в бюрото по труда, е качена на видно място на официалната електронна страница на Агенцията по заетостта.На сайта на Агенцията е публикувана информация за „Лесни стъпки за регистрация в бюрато по труда без посещение на място“.