Съдът разреши регистрация на партията на Слави Трифонов

0
25
Съдебната палата в София

Изпълнени са всички законови изисквания, молбата за регистрация е основателна, приеха магистратите

Софийският градски съд постанови вписване на партията на Слави Трифонов „Има такъв народ“ в публичния регистър на политическите партии, съобщиха от съда.

Съдебният състав с председател съдия Цветанка Бенина прие, че са изпълнени всички законови изисквания, молбата за регистрация е основателна и процесуално допустима.

Символът на партията също не противоречи на нормата на закона. Решинието подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок от узнаването му пред Върховния касационен съд и трябва да бъде вписано в публичния регистър на политическите партии в 7-дневен срок от влизането му в сила.