С 30% увеличават минималното обезщетение за безработица

0
44
Снимка: Pixabay

Увеличението влиза в сила от 01.10.2020 г.

Увеличение с 30% на минималното обезщетение за безработица е една от социално-икономическите мерки, които правителството обяви. Така минималната сума от 9,00 лв. на ден става 12,00 лв. Увеличението влиза в сила от 01.10.2020 г. Общо предвидената сума за увеличението е 12,0 млн. лв.

Каква ще е сумата за месеца зависи от работните дни в него. За такива не се смятат съботите и неделите, както и официалните празници.

Месец октомври има 22 работни дни. Хората на минимално обезщетение биха взели 198 лв. С промяната сумата става 264 лв.

Също от началото на месец октомври се предвижда увеличение на продължителността на изплащане на паричното обезщетение за безработица с 3 месеца за лицата с минимално обезщетение. Тази мярка е на стойност 4,0 млн. лв.

Ако осигурителният стаж на работника е до 3 години при сега действащите правила той ще получава помощта 4 месеца, след октомври обаче може да получава обезщетение още 3 месеца, ако междувременно не си намери работа.

Ако работникът напусне по негово или по взаимно съгласие, той ще получава минималния дневен размер на обезщетението за безработица – 9 лева, и също по сега действащите нормативни актове има право да го получава не повече от 4 месеца