ТЕЦ „Бобов дол“ спира горенето на отпадъци

0
10
ТЕЦ "Бобов дол".

Проверка на екоминистъра е открила редица нарушения на законодателството

 

ТЕЦ „Бобов дол“ възнамерява да спре горенето на нерегламентирани отпадъци. Това става ясно от писмо на топлоцентралата до главния прокурор Иван Гешев.

Решението идва след проверка, възложена от Върховната административна прокуратура на министъра на околната среда и водите.

В получения във ВАП доклад се сочи, че със заповед на екоминистъра експерти  са извършили комплексна проверка на дейността на ТЕЦ „Бобов дол“, включваща изпълнение на условията по комплексни разрешителни /КР/ за горивна инсталация за производство на електрическа енергия и депо за неопасни отпадъци, както и всички нормативни изисквания за съвместно изгаряне на отпадъци.

Били са установени нарушения от страна на оператора на основни задължения в областта на екологичното законодателство: несъответствие с изискванията на автоматичната система за преустановяване подаването на отпадъци при превишения на нормите за допустими емисии; липса на охарактеризиране на определени отпадъци, образувани от дейността на дружеството, а за останалите отпадъци – липсващи съгласувани планове за тяхното пробовземане и изпитване.

Констатирано е било и неправомерно отвеждане на отпадъчни газове в нормален режим на работа през комин, използваем единствено при преходни режими на работа на инсталацията или при авария на сероочистваща инсталация.

В доклада се посочва и че е издадена принудителна административна мярка за спиране на дейностите по съвместно изгаряне на биомаса и отпадъци със срок на действие до отстраняване на несъответствията с условията в комплексните разрешителни и нормативните изисквания.

Същевременно главният прокурор получи писмо от изпълнителния директор на ТЕЦ-а, в което се изразява намерение да се спре горенето на отпадъци, да се предприемат действия за промяна на комплексното разрешително в частта използване на горива, както и да бъде премахнато РДФ горивото като част от използваната горивна база, за което се е обърнал към МОСВ и РИОСВ-Перник.