Удължават мярката 60/40 със 750 млн. лв. до края на годината

0
26
правителството
Министерският съвет

Това бе решено на тристранния съвет за сътрудничество 

С близо 750 млн. лева, които ще бъдат осигурени от фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване ще бъде удължена мярката 60/40.

Очаква се ефектът да се отрази в запазването на около 200 хиляди работни места.
Промените влизат в сила от 1 октомври 2020 г., като средствата за запазване на заетостта ще се изплащат след съответната нотификация от Европейската комисия.

Социалните партньори единодушно подкрепят проекта на постановление с редакционни бележки и предложения за прецизиране на текстовете, стана ясно след днешното извънредно онлайн заседание на Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

С предложените промени се предвижда:

  • удължаване срока за прилагане на мярката от 1 октомври – 31 декември 2020 г.;
    прилагане на облекчените условия, определени за сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“, и в сектор „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“ – от Класификацията на икономическите дейности;
    прецизиране на начина за определяне на средствата за запазване на заетостта на работниците и служителите чрез изчисляване на среднодневен осигурителен доход;
    работодателят, получил средства за запазване на заетостта, да изплаща на работниците и служителите трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за август 2020 г.;
  • диференциране на работодателите на база регистрацията им преди или след септември 2019 г. по отношение изчисляване на намаляването на приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто;
  • регламентиране на процедура за събиране на невъзстановени средства от работодателите по реда на чл. 110 от Кодекса за социално осигуряване.