13,5% е разликата в заплащането между жените и мъжете в България, продължава да намалява

0
9
Снимка: архив

През 2015 г. е била 15,4% 

13,5% е разликата в заплащането между жените и мъжете в България. Тя е намаляла за четвърта поредна година – от 15,4% през 2015 г. до 13,5% през 2018 г. Това сочат данните на Евростат, според доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2019 г., който беше приет от правителството.

Докладът за равнопоставеността на жените и мъжете отразява и резултатите от изпълнението на политиките за повишаване на участието на жените на пазара на труда, насърчаването на равенството в процесите на вземане на решения.

В доклада се посочва, че през 2019 г. безработните лица на възраст 15 и повече години са 142 800 души. От тях 82 300 са мъже, а 60 500 са жени, което е с 30 500 (17,6%) по-малко от 2018 г.

Акцент в доклада е поставен върху изпълнението на Закона за равнопоставеност между мъжете и жените, който регламентира институционалната рамка, стратегическите и оперативни документи за управление на политикатa по равнопоставеност на жените и мъжете.