82% от учителите готови да се върнат в класните стаи, 13% искат дистанционно обучение

0
6
учител
Снимка: архив

36% заявяват, че трудно ще се справят едновременно при дистанционно и присъствено обучение, 55% са твърдо против

Анкета сред учителите на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ показва, че преподавателите масово предпочитат да се върнат в класните стаи.

На въпроса какъв да бъде учебният процес от 15 септември 82% от учителите са избрали редовен учебен процес, 13% пък са за обучение в електронна среда и 6% са съгласни на хибридно обучение – редовни часове и обучение в електронна среда след тях.

На следващия въпрос, дали биха се съгласили на хибриден формат, включващ редовен учебен процес и обучение в електронна среда, респондентите са отговорили с твърдо не 55%, а 36 % са споделили, че биха го направили, но ще им е много трудно.

81% от учителите не приемат родителите да могат да избират дистанционно обучение при редовен учебен процес за своите деца.

15% отговарят, че родителите трябва да избират, защото така е демократично.

На въпроса дали смятат, че организирането на редовен учебен процес от 15 септември носи риск за здравето на учители и ученици, 67% от учителите смятат, че има известен риск. 9% смятат, че рискът е голям и няма да започнат работа. Но 23% вярват, че училището е сигурна среда.

По повод на варианта, в който да няма допълнителни плащания с цел осигуряване финансово дейностите за превенция и интервенция от коронавируса, 89% категорично не приемат тази хипотеза, а 9% са съгласни да дарят допълнителните си плащания за тази цел.

Във връзка с някои родителски предложения учителите да работят редовно, а след това да преподават втори път материала в електронна среда, 85% от учителите са готови да протестират със законови средства. Само 12% от учителите са съгласни да работят над нормата, без заплащане, за да осигурят електронно обучение на своите ученици.

58% от учителите пък не са съгласни да има камера със звук в класната стая, за да могат учениците и родителите да ги виждат, за да се обучават в електронна среда в домашни условия, чрез виртуалната класна стая в учебния час , по време на редовния учебен процес. 41% са съгласни на този вариант.

Позицията на синдикат „Образование“ за началото на учебната година е непроменена и е за организация на редовен учебен процес с повишени мерки за сигурност. Рамката от правила, която изработва МОН, е на финалната права и всяко училище вече работи по аварийни планове при заразен ученик или служител. Работи се за превенция на конфликтните точки при среща на повече ученици и персонал, заниманията по интереси и компилацията между образователни институции във връзка с заложените учебни и проектни дейности.
След започване на учебната година динамиката на новата среда и усещанията за сигурност и опасност ще влияят на решенията.