Американският бизнес пита Радев и Кирил Петков защо е изключен от инициативата „Три морета“, намеква за корупция

0
328
Снимка: архив

Крайно недопустимо е игнорирането на мнението и предложенията на Американско-българската търговска камара, се казва в писмото

Американско-българската търговска камара е изпратила писмо до президента Румен Радев и министъра на икономиката Кирил Петков, в което изразява учудването си, че е изключена от инициативата „Три морета“. Камарата посочва, че е крайно недопустимо игнорирането на нейното мнение и предложения.

Ето и целия текст на писмото:

Американско-българската търговска камара във Вашингтон е регистрирана във Вашингтон съгласно законовите разпоредби на САЩ. Мисията и целите на организацията са тясно свързани с разкриването на възможности за по-доброто търговско сътрудничество между България и САЩ. Екипът на Камарата е силно ангажиран с оказването на подкрепа на различни търговски дружества от двете държави, а фокусът й е изцяло насочен към икономическото развитие и растеж.

Важен момент за организацията също така е активното включване и подпомагането на международната инициатива „Три морета“. Защото вярваме, че подобни програми ще допринесат значително за икономическото сближаване на двете страни. Считаме, че включването на неправителствени организации, регистрирани и осъществяващи дейността си в САЩ, е гаранция за честност на процесите и предотвратяване на корупционни модели в България.

Международният екип, с който Камарата разполага, би бил от изключителна полза за България за успешното й участие и представяне в инициатива „Три морета“. От тази гледна точка за нас остава напълно необясним фактът, че Американо-българската търговска камара е напълно изолирана от страна на президентството на Република България и Министерството на икономиката. Силно се надяваме, че това не е опит да бъде заглушен гласът на онази част от неправителствения сектор, която настоява за честност и почтеност при реализацията на международни проекти.

Намираме за крайно недопустимо игнорирането на нашето мнение и предложенията ни, особено от гледна точка на това, че присъствието ни в организираните форуми и прояви би било добър сигнал към инвеститорите и обществото.

Настояваме да получим обяснение поради каква причина именно Американо-българската търговска камара е изключена от активностите, организирани от страна на правителството и президентството на Република България. Настояваме да ни бъдат дадени гаранции, че не става дума за опит за прикриване на корупция, както и, че Камарата не е умишлено пренебрегната поради административни нарушения или персонално и лични мотиви.