Български прокурори се срещнаха с водещи политици в европарламента

0
51
Снимки: ПРБ

Гарантирането на независимостта на органите на съдебната власт бе една от темите на срещите

Български прокурори се срещнаха с водещи политици в европарламента, съобщиха на фейсбук страницата си от прокуратурата. На срещите са били обсъждани различни теми, свързани с правосъдието. Ето цялото съобщение на прокуратурата:

В рамките на своето посещение в Европейския парламент,
▫️ Валентина Маджарова, административен ръководител на Специализирана прокуратура;
▫️ Владимир Николов, председател на Асоциацията на прокурорите в България;
▫️ Петко Петков, председател на Камарата на следователите в България;
▫️ Христо Кръстев, заместник-административен ръководител на Софийска градска прокуратура,

проведоха работни срещи с Манфред Вебер, Хуан Фернандо Лопес Агилар, председател на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, председател на Групата на Европейската народна партия в ЕП, Йерон Ленарс, координатор на ЕНП в Комисията LIBE към ЕП, София инт Велд, председател на Групата за наблюдение на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права към Комисията LIBЕ.

Основни акценти в работните срещи:

дигитализацията в правосъдието – бърз достъп до правосъдие и обмен на информация по трансгранични разследвания в дигитална среда, което ще доведе до ускоряване на наказателното производство и събирането на доказателства;

гарантирането на независимостта на органите на съдебната власт и специализацията на магистратите, благоприятстващо ефективното правораздаване, респективно спазването принципите на правовата държава, върховенството на закона и защитата правата на гражданите

 негативните последици от закриването на специализираните структурите, което би нарушило пряко ефикасното и целесъобразно протичане на редица досъдебни производства, в това число би довело до нарушаване на основни човешки права на гражданите във връзка с водени срещу тях наказателни производства;

необходимостта от провеждането на съдебна реформа в българското законодателство, която да въведе необходимите промени в наказателноправната материя с цел подобряване на ефективността на наказателното правосъдие и постигане на високи стандарти за правосъдие.

Посещението на българските магистрати е по повод участие в
Конференцията “Цифрова трансформация в правосъдието – европейски решения в утрешния ден” във връзка с предложения от Европейската комисия регламент относно цифровизацията на трансграничното съдебно сътрудничество в ЕС и достъпа до правосъдие по гражданскоправни, търговски и наказателноправни въпроси.

“Дигитализацията в правосъдието като основен инструмент за своевременна координация между магистратите в рамките на ЕС, бърз обмен на данни и оптимизиране на международното правно сътрудничество с цел гарантиране справедливостта и върховенството на правото в рамките на европейската общност.”