ББР на министър Петков: Предоставили сме исканата информация, само БНБ може да разреши отваряне на кредитни досиета

0
173
Българската банка за развитие

Кредитът на клиент ще се ограничи до 5 млн. лв.

„Управителният съвет на ББР е предоставил подробна финансова информация на членовете на одитния комитет“, пише в официално писмо на Българската банка за развитие до медиите поповд изказване на министъра на икономиката Кирил Петков. Днес той заяви, че банката отказва достъп на кредитни досиета на одитния комитет.

В писмото на ББР се посочва още, че финансовата институция е отправила запитване до Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори и БНБ за правата на достъп на комитета във връзка с предоставянето на информация за кредити, тъй като те подлежат на банкова и търговска тайна.

От ББР уточняват, че кредитирането ще се ограничи до размер на сумата от 5 000 000 лева. То ще важи за един клиент или група свързани клиенти. Това ограничение няма да важи за кредитни институции.