Бозуков смени ръководството на „Напоителни системи”

0
30
Христо Бозуков

Назначи временен борд до провеждането на конкурс

Министърът на земеделието Христо Бозуков извърши промени в състава на Съвета на директорите на „Напоителни системи“ ЕАД. С протоколно решение на министъра са освободени Снежина Динева, Пламен Иванов и Силвия Русинова.

До провеждане на конкурси за членове на органа на управление на дружеството на техните места са назначени съответно Димо Чопков, Георги Стоянов и Ангел Ангелов.

Назначеният одит е установил уж организационни пропуски в управлението на дружеството. За констатираните проблеми в „Напоителни системи“ ЕАД министър Христо Бозуков бе уведомен след възлагането на одитна проверка, започнала на 25 май 2021 г.

В общи линии по този начин се мотивира кадровата чистка в управлението на страната от новата власт.