Депутатите приеха окончателно правилника на парламента

0
42
кодекс
Снимка: архив

Постоянните комисии приемат актове, когато присъстват повече от половината им членове

Депутатите приеха окончателно правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Миналата седмица не стигна времето на заседанието, за да бъдат гласувани до края правилата в 48-ия парламент.

В правилника се посочва, че решенията на постоянните комисии се приемат с мнозинство от присъстващите, но само ако за него са гласували не по-малко от една трета от членовете на комисията. Гласуването е лично.

Уточнено беше по принцип понятието „присъстващи“, предаде БТА. При явно гласуване под „присъстващи“ се разбира броят на народните представители, които са регистрирани при последната, преди гласуването, проверка на кворума. При тайно гласуване под „присъстващи“ се разбира броят на участвалите в него народни представители.

Постоянните комисии откриват заседанията си и приемат актове, когато присъстват повече от половината им членове. Ако след обявеното начало кворумът не е налице, комисията може да заседава, но не могат да се гласуват актове – провеждат се само контрол, изслушвания и обсъждания.