Етична комисия на СУ: Петър Илиев е крал от чужда книга

0
134
Петър Илиев

Той е използвал в книгата си значителни части от дисертация на Наталия Киселова, посочи тя

В книгата на д-р Петър Илиев „Компетенцията на Народното събрание“ е налице плагиатство, при което значителни части от чуждо произведение – дисертацията „Парламентарен контрол“ на Наталия Киселова, са използвани и представени за авторски труд, без дисертацията да е цитирана като източник. Това заявиха от Софийския университет след проверка на Етичната комисия.

Висшето учебно заведения посочва, че съгласно Правилника за устройството и дейността на Софийския университет (ПУДСУ) нарушението е основание да уволнят Петър Илиев. Също така Факултетният съвет към Юридическия факултет трябва да избере комисия от специалисти, която да изготви мотивирано становище до Факултетния съвет.

Петър Илиев бе кандидат за министър в две проектоправителства на партията на Слави Трифонов.