Европейските газохранилища пълни, България е сред страните с най-ниски нива

0
25
Газохранилището в Чирен

В момента в тях се съхраняват около 86,5 млрд. куб. м газ

България е сред петте европейски страни с най-ниски нива на запълненост на подземните газохранилища (ПГХ) – с ниво на запълненост 61,74%, заедно с Латвия (49,7%), Унгария (62,52%), Австрия (66,86 %) и Румъния (73,5%). Това сочат данни на Gas Infrastructure Europe (GIE).