Глобиха със 160 000 лв. бившия кмет на Созопол за конфликт на интереси

0
48
кмет
Панайот Рейзи

Панайот Рейзи е разходвал общински средства в полза на местния футболен клуб, на който е бил председател от 2009 г. до 2020 г.

Административният съд в Бургас потвърди решението на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси на Панайот Рейзи, бивш кмет на община Созопол в периода 2015 – 2019 г. Той е глобен със 160 000 лева.

Рейзи е разходвал общински средства в полза на Сдружение „Футболен клуб Созопол“, на което е бил председател от 2009 г. до 2020 г.

Установените от КПКОНПИ факти са потвърдени от съда, а именно – че със свой подпис Рейзи е разрешил изплащане на субсидии от общинския бюджет към футболния клуб в общ размер на 155 000 лв. (на 08.08.2018 г., 14.08.2018 г., 10.09.2018 г., 28.12.2018 г., 07.01.2019 г. и на 07.02.2019 г.).

„Извършените в случая плащания имат окончателен характер, тъй като не е предвидено връщането им на общината. Не е необходимо да бъде доказано резултатно деяние с реални негативни последици. Законът не допуска фактически ситуации, в които дадено лице, заемащо публична длъжност, би могло да повлияе в частен интерес, като по този начин компрометира публичната длъжност, реда и начина, по който се осъществяват функциите, възложени на съответното учреждение, ведомство и пр. Целта е предотвратяването на съмнения, че лицата, заемащи публични длъжности, осъществяват правомощията си на база на лични и роднински отношения, а не на база законоустановените критерии“, мотивират се съдиите.

Панайот Рейзи следва да заплати сумата от 160 056, 48 лв. Присъдени са му и съдебните разноски по делото.