„Грийнпийс“ за драмата със заседналия кораб: Безхаберие, очевидна немарливост и липса на ясен план за действие

0
517
Заседналият кораб

Настояваме отговорните институции и лица да понесат отговорност за ситуацията, казват от екологичната организация

Екологичната неправителствена организация „Грийнпийс“ излезе с остра декларация по повод на продължаващата драма със заседналия кораб „Вера Су“ в защитената зона Яйлата. Природозащитниците отбелязват, че липсва ясен план и отчитат „очевидната немарливост“ и забавяне на операцията по разтоварването.

От „Грийн пийс“ настояват отговорните институции и лица да понесат отговорност за ситуацията, която се разиграва повече от седмица.

Ето и пълният текст на тяхната позиция:

Екипът на „Грийнпийс“ – България, следи с тревога случващото се в резерват Яйлата край Камен бряг. Възмутени сме от липсата на ясен план за действие, очевидната немарливост и забавянето на операцията по разтоварване на кораба Vera Su въпреки очакваното влошаване на времето. Предупреждаваме, че ако освобождаването на товара в морската вода продължи както досега, независимо дали от пробойни в корпуса или от човешка небрежност, това неминуемо ще доведе до дълготрайни и необратими последствия върху екологичното равновесие и екосистемите в района.

Настояваме отговорните институции и лица да понесат отговорност за ситуацията, която повече от седмица се разиграва пред очите на цяла България, и този негативен пример да послужи за урок при справяне с подобни кризи по вода в бъдеще. От случилото се досега видяхме, че липсва подготовка, техника и план за действие, което намираме за недопустимо.

„Бяхме свидетели на едно абсолютно необяснимо безхаберие. Това ще доведе до цъфтеж на водорасли, натрупване на токсини, включително отнемане на кислорода от морската среда и масово измиране на морските организми. Ще има пряко въздействие на защитените местности – на Яйлата, на Калиакра, на резервата и неговата акватория“, коментира Петко Цветков от екипа на „Грийнпийс“ – България.

Вчера станаха известни и резултати от лабораторните анализи на проби от морска вода, проведени от Лабораторията по морска екология към ИБЕИ-БАН и публикувани от д-р Димитър Беров. Данните потвърждават наличието на замърсяване в района на инцидента. Според изследването концентрацията на азотни съединения е многократно завишена и е близка до измервания от води в непосредствена близост до източници на замърсяване, като например заустени тръби на градски канализации, течове от аварирали канализационни тръби и други.

Освобождаването в морето на наличните на борда на кораба 3300 тона азотни торове пък би било еквивалентно на заустване на отпадните води на повечето населени места по Черноморието в една точка в района на Яйлата. Такова замърсяване би имало дългосрочно и необратимо въздействие върху екологичното равновесие в района и може да има пагубен ефект върху морската флора и фауна. Единственият начин това да бъде избегнато е разтоварването на товара на кораба или безопасното му извличане до пристанище, коментира д-р Беров в публикацията си.

Районът на Яйлата и на нос Калиакра е част от Натура 2000 зоната “Комплекс Калиакра” BG0000573, тъй като крайбрежните му екосистеми са едни от най-запазените по Северното Черноморие.