Конституционният съд отмени даренията за партии от фирми

0
49
конвенция
Снимка: архив

Това може да става, но по ясни правила, каквито се изискват за публичното финансиране, мотивират се съдиите

Конституционният съд отмени текстовете от Закона за политическите партии и Изборния кодекс, с които се дава правото на партиите да се финансират от дарения от юридически лица и еднолични търговци.

„Финансирането на партиите от юридически лица и еднолични търговци единствено, при сега предвидените в закона ограничения, е в несъответствие с конституционно допустимото“, пише в решение на КС.

Делото е образувано след жалба на президента през 2019 г.

Според КС условията и размерите за публичното финансиране на партиите трябва да бъдат изчерпателно уредени в закона и да съдържат гаранции за равнопоставеността на тези партии.

В решението е посочено, че не е пречка да има финансиране с дарения както от юридически лица, така и от еднолични търговци, но това „може да става по също така ясни правила, каквито се изискват за публичното финансиране“.

Според КС е нарушена конституцията с разрешението политическа партия да получава дарения от самата държава, държавните органи – юридически лица, общините, държавни или общински предприятия или търговски дружества, търговски дружества, в които държавата или общините имат участие или контрол.

Съдиите заявяват още, че „възможността партиите да се финансират от частни източници следва да е съпроводено от ограничаване на размера на финансиране, което може да бъде предоставено от отделен дарител“.

Конституционният съд посочва, че системата на финансиране на партиите трябва да гарантира, че всички те са в състояние да се съревновават при равни възможности, което осигурява политическия плурализъм и създава гаранция за ефективното функциониране на демократичните институции.