Опорката „12 години не построихте газовата връзка“ и пояснения по картинки

0
384
Снимка: фейсбук

Скоро и картинка за „паркирането“ на седемте танкера на 4 пъти по-ниска цена

Десислава Атанасова

Десислава Атанасова, фейсбук

Няколко месеца обясняваме кога са изградени газовите връзки по южния газов коридор от „Шах Дениз“ II до Гърция и възможностите за диверсификация, но все още има неразбрали.

Продължава опорката – „12 години не построихте газовата връзка“

Очевидно се налага обяснение по картинка:

Зелена линия – Южнокавказки газопровод – от находище Шах Дениз II в Азербайджан – Грузия – до граница с Турция

строителство 2004 -2006, експлоатация – 2007

Червена линия – газопровод ТANAP – Турция – Гърция

строителство ХI 2015 – 30.XI.2019

Синя линия – газопровод ТAP – Гърция – Албания – Италия

строителство 2015 – 30.12.2020

Синя пунктирана линия IGB Гърция – България

/ газова връзка /

строителство от 26.10.2019

завършване по договор 26.04.2021, удължен с анекс до 31.12.2021

/заради пандемия и забавени доставки/

Съгласно клаузите на договора за забава се дължат по 90 000 € на ден, но не повече от 14 млн.€

След 31.12.2021 договор НЯМА.

А сега въпросите и по картинката?

– колко години е строена газовата връзка България – Гърция при ГЕРБ по-малко от 2 или 12?

– щеше ли да потече газ преди 2021, при условие че газов коридор ТAP не е бил изграден?

– колко е забавата в изграждането след ГЕРБ?

/ правителството на Борисов III е до 12.05.2021/-

Не е ли 15 месеца?

– Кой е забавил проекта?

Преразказът по картинка ви показва, че не е ГЕРБ.

Хайде, със здраве!

Щастлив петък!

Скоро и картинка за „паркирането“ на седемте танкера на 4 пъти по-ниска цена.