Пандемията върнала над 37 хил. души в страната

0
31
Летище София

Само 6649 са напуснали България

През 2020 г. 6 649 души са променили своя настоящ адрес от страната в чужбина, а 37 364 са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. Това сочат данните на Националния статистически институт във връзка с демографските показатели в страната.

Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, включват български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение или статут за пребиваване в страната.

Най-предпочитани от емигрантите дестинации са Германия с 22.2%, Руската федерация – 14.6%, Турция – 13.0%, а най-висок е делът на връщащите се от Турция (24.3%), Германия (9.6%) и Руската федерация (9.3%).

Въпреки ниския брой напуснали България населението на страната е намаляло с 0.5%, или 34 934 души, в сравнение с 2019 г. Така към 31 декември 2020 г. населението на България е 6 916 548 души.