Подписка за референдум за еврото ще е удар във въздуха и демагогия

0
73
Снимка: pixabay

Резултатът ще е единствено загуба на обществено време и енергия, както и отклоняване на вниманието от реалните проблеми на нацията и техните решения

Борислав Цеков Снимка: фейсбук

Борислав Цеков, фейсбук

Отново ще подчертая:

Понеже продължават свободните съчинения, че можело да има референдум за еврото, да припомня отново защо НЯМА да има такъв референдум.

Дори и хипотетично да се съберат 400 хиляди подписа за референдум – нещо което според мен е невъзможно – но дори и да се съберат, референдум „за или против еврото“ няма да се проведе. Това е така, защото е конституционно недопустим и ще бъде спрян от Конституционния съд.

Въвеждането на единната европейска валута е част от задълженията на държавите-членки, предвидени в договорите за ЕС. Преди Маастрихтския договор от 1992 г. държавите-членки към онзи момент са имали възможност да договорят изключение. Това са поискали и направили само Великобритания и Дания. За по-късно присъединяващите се, какъвто е случаят с България, такава възможност има в процеса на преговорите за членство. България не е поставяла такъв въпрос, защото в българското общество въобще не е стоял такъв въпрос. В Протокола за присъединяването (чл. 5) е записан и изричният ни ангажимент да въведем еврото, когато покрием установените критерии. Задължения, произтичащи от вече ратифициран международен договор, не подлежат на референдум.

И пак трябва да се подчертае – участието в ЕС е сред основните начала, на които се изгражда Република България, съгласно Конституцията, които могат да се променят само от ВНС. Изключителната компетентност на ВНС да решава въпросите, посочени в Конституцията, не може да се изземва чрез референдум.

Недопустим е и референдум „кога да въведем еврото“. Договорът за присъединяване е казал кога – когато държавата-членка покрие маастрихстките бюджетни и икономически критерии. Това се проверява на всеки 2 години от Европейската комисия, която докладва на Съвета или междувременно се заявява от държавата. Изпълнението на това договорно задължение не е „концерт по желание“, а е подчинено на ясна процедура и конкретни критерии, в които политическият избор на държавата е сведен само до възможността да ускори процедурата, но не и да я бави или отлага по свое усмотрение. Референдум по това дали и кога да изпълняваме такова международно задължение е конституционно недопустим. Бил е допустим преди ратификацията на договора. След нея – мандалото е хлопнало.

С други думи – подписка за такъв референдум ще е удар във въздуха. Демагогия, чийто резултат ще е единствено загуба на обществено време и енергия както и отклоняване на вниманието от реалните проблеми на нацията и техните решения.