Правителството не можа да пласира новия дълг за 500 млн. лв.

0
246
Българската народна банка

Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 91.41 лв. на 100 лв. номинал

Третият за тази година нов държавен дълг засега отпада. От Министерството на финансите не успяха да наберат нужните суми на аукциона днес и в крайна сметка търгът пропадна.

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 500 000 000 лв. и лихвен процент 1.50% годишно, информират от Българската народна банка.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 452 450 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 34 000 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 0.90. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 91.41 лв. на 100 лв. номинал.

В аукциона участваха всички 9 първични дилъри на ДЦК, подчертават от БНБ.

Междувременно от ведомството на Асен Василев съобщиха, че те не са одобрили поръчките. „Министерството на финансите не одобри заявените поръчки, отчитайки състоянието на фиска и целта за финансиране при оптимална възможна цена. Министерството на финансите ще продължи балансираната си и гъвкава политика по управление на държавния дълг, който е един от най-ниските в Европейския съюз, имайки предвид както пазарното състояние, така и необходимостта от дългово финансиране“, обявиха те.