Спецпрокуратурата, която управляващите ще закриват, пое ръководството на престижна международна организация

0
224
Спецпрокуратурата ръководи престижен форум.

Специализираната прокуратура е новият домакин на Секретариата на Постоянната конференция на прокурорите, работещи по дела за организирана престъпност за 4️-годишен мандат

Сайтът на председателството на Секретариата на Постоянната конференция на прокурорите, работещи по дела за организирана престъпност, с подкрепата на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), е вече онлайнhttps://spc.spcocp.com/, съобщават от държавното обвинение.

Специализираната прокуратура е новият домакин на Секретариата за 4️-годишен мандат.

Ефективно прилагане на Конвенцията на ООН за трансграничната организирана претъпност и корупцията

Подпомагане на прокурорите, занимаващи се с дела за организирана престъпност, за подобряване на взаимното сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност

Обмяна на опит и информация в областта на тероризма и организираната престъпност, особено трафик на оръжие и финансови разследвания.

Членове на Секретариата: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Гърция, Унгария, Италия, Черна гора, Република Северна Македония, Румъния, Сърбия,Словения

Проектът е с финансовата подкрепа на САЩ, Италия, Германия и Обединеното кралство.