Управителят на БНБ предупреди за опасност от вдигане на данъци

0
74
Димитър Радев

Според Димитър Радев в момента банковият сектор в България е добре подготвен

Правителството да не поема значителни допълнителни постоянни разходи, срещу които не стоят постоянни приходи, тъй като това може да доведе до вдигане на данъци, съкращаване на други разходи или инфлационна спирала. За това предупреди управителят на Българската народна банка Димитър Радев в изказването си по повод 30-годишнината на Асоциацията на банките в България.

Според него подобна ситуация би довела и до „значително по-комплицирана макроикономическа среда за българските банки“.

Управителят на БНБ обръща внимание и на сигналите от Европейската централна банка за вдигане на лихвите през третото тримесечие на годината, така че да се излезе от територията на отрицателните лихви. „Подобен ход ще има за цел да овладее ускорената инфлация, но в същото време трябва да се внимава и за предотвратяване на евентуална рецесия“.

„Има вече ясни анонса за три неща, които ще се случат в рамките на третото тримесечие на тази година: (1) ефективното прекратяване в началото на месец юли на нетните покупки на активи от страна на ЕЦБ; (2) последващо увеличение на референтните лихви; и (3) ново увеличение на лихвите през месец септември, така че до края на тримесечието да се излезе от територията на отрицателните лихви. Очевидно следващите месеци и поне година ще бъдем изправени пред предизвикателството да се намери много трудният баланс между мерките за овладяване на инфлацията и мерките за предотвратяване на рецесия“, подчерта Радев.

Гуверньорът на централната банка на България обръща внимание и на разходите по дълговете на правителството, които неминуемо ще се повишат с вероятно увеличаване на лихвите.

Според Радев в момента банковият сектор в България е добре подготвен, като показателите на сектора за капиталова адекватност, ликвидно покритие и рентабилност са над средните за Европейския съюз.

„Все пак промяната в лихвения цикъл определено изисква повишено внимание по отношение на кредитния риск за банките, особено в сегмента на жилищното кредитиране“, подчертава Радев.

„През следващите 18 месеца сред стратегическите задачи на БНБ и банковата система като цяло е финализирането на процеса на присъединяване на страната към еврозоната“, допълва той.

„От страна на БНБ има създадена организация по отношение на въпросите от наша компетентност. В екипите участват и представители на асоциацията, което е много положителен факт. Навлизаме вече в етап на интензивна комуникация и съвместна работа с ЕЦБ“, завършва Радев.