„Вера Су“ изпуска амониева селитра и нефтопродукти

0
476
Вера Су

Това установила проверка на екоминистерството

Екокатастрофата в Черно море край Камен бряг, където заседна корабът „Вера Су“, вече е факт.

Установена е миризма на нефтопродукти в района на кораба, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

„На 15.10.2021 г., след получен сигнал от Гранична полиция за петно до заседналия кораб „Vera Su”, от екипа за наблюдение на МОСВ е извършена извънредна проверка на място. Взети са две проби от морските води: едната от ежедневен брегови пункт и една непосредствено до носа на кораба. Във взетата проба ясно личи опалесценция на повърхността. В района се усеща силна миризма на нефтопродукти.

Стойността на азот-амониев нитрат е 0.147 мг/л и превишава три пъти измерваните досега стойности на този показател от бреговия пункт. За резултатите от проверката незабавно е уведомена Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Информацията е предоставена и на Областния координационен щаб“, уточниха от МОСВ.