Наложените санкции за къщите за гости остават за сметка на нарушителите

0
199
Регистрацията на земеделски производители е безплатна, казват от Фонд "Земеделие".

Това съобщават от Фонд “Земеделие”

Методика за определяне на санкциите след плащане по проекти по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. е част от процедурата за мотивиране при налагане на санкции за извършени нарушения от страна на бенефициентите, но не и основание. Това съобщиха от държавния фонд „Земеделие“.

Основанието за налагане на санкции е нарушение на договорни и нормативни задължения и произтича пряко от прилагането на Регламент 1306/2013 на ЕС. В тази връзка наложените санкции по проекти няма да бъдат отменени, същите остават за сметка на нарушителите.

Фонд „Земеделие“ ще изпълни решението на ВАС, като приведе Методиката за определяне на санкциите след плащане по проекти по ПРСР 2007-2013 г. съобразно окончателното решението на петчленния състав на съда, информират от фонда.