Борислав Цеков: Питането на „Възраждане“ за еврото е противоконституционно

0
106
радев
Борислав Цеков

Народното събрание НЕ приема автоматично решения за провеждане на референдум, когато подписката надхвърля 400 хиляди

Борислав Цеков, фейсбук

Часът на конституционалиста

По повод обявените от „Възраждане“ резултати от проверката за валидност на тяхната подписка за референдум (представени 603 000 подписа, валидни 470 000), от партията заявили днес, че това означавало, че НС било длъжно автоматично да насрочи референдум.

За пореден път подчертавам, че това НЕ е така. Народното събрание НЕ приема автоматично решения за провеждане на референдум, когато подписката надхвърля 400 хиляди. Това е така, защото Народното събрание е длъжно да осъществи „предварителен контрол“, както е наречен в практиката на Конституционния съд, дали предложението съответства на закона и Конституцията.

Ако се прецени, че не съответства, предложението се отхвърля, независимо дали е направено от 400 хиляди или от 4 милиона гласоподаватели. Незаконни и противоконституционни предложения не могат да се приемат и нито един гражданин на Република България НЕ може да черпи права от такива незаконни предложения.

Що се отнася до конкретното предложение на „Възраждане“, както съм пояснявал вече неведнъж тук и в медиите, то е противоконституционно и следва да бъде отхвърлено от Народното събрание. Това е така, защото в присъединителния договор на България към ЕС, който е ратифициран и влязъл в сила, изрично са посочени процедурата и органите – национални и европейски – които вземат решение за въвеждане на еврото, както и финансово-икономическите критерии, които е необходимо да бъдат изпълнени. Установен е и относително определен срок за въвеждане на еврото – когато бъдат изпьлнени критериите, а не когато си решим. Конституцията забранява произнасяне и едностранна промяна във вече влязъл в сила за Република България международен договор, освен по реда за изменение, респ. денонсиране, предвиден в самия международен договор и според общите правила на международното публично право. Референдумът, предлаган от „Възраждане“ с подписка от 470 хиляли души, всъщност иска да промени едностранно присъединителния договор, като иска да въведе нов елемент в националната процедура по вземане на решението за въвеждане на еврото – решение на референдум и промяна в срока – не когато се покрият критериите, а в конкретно посочена в предложението година. Тоест, тяхното предложение казва – дори и да са покрити критериите, няма да въвеждаме еврото, т.е. ще „пазим“ българския лев, до еди-коя-си година.

Такова едностранно изменение е конституционно недопустимо и противоречи на принципа на правовата държава. Референдум по съдържанието на международен договор може да се провежда само преди ратификацията му. В случая, ако някой е искал, времето за такъв референдум беше преди 2005 г., когато ратифицирахме присъединителния договор. Тогава обаче имаше пълен консенсус „за“. Сега вече няма реална правна възможност за това.

Поради всичко това, в рамките на предварителния контрол за законност който Парламентът е длъжен да осъществи, предложението на „Възраждане“ трябва да бъде отхвърлено.