Окончателно: Главният прокурор може да бъде махан с 13 гласа, а шефовете на ВКС и ВАС със 17

0
115
Снимка: НС

БСП избягаха от залата при гласуването на промените

Със 172 гласа „за“ народните представители решиха, че главният прокурор ще бъде освобождаван с 13 гласа от Пленума на ВСС, а шефовете на ВКС и ВАС със 17 гласа. БСП не е в залата. А „Възраждане“ гласуваха с „въздържал се“.

Досега обвинител №1 се избираше и освобождаваше с мнозинство също от 17 гласа. В преходните разпоредби на съдебния закон пък се предвижда, че при започнала процедура по освобождаване на главния прокурор, ще бъде приложен новия текст. Тоест за освобождаването на Иван Гешев, за когото започна процедурата, ще бъде приложен именно този текст.

Преди това с 210 гласа „за“ и без дебат депутатите приеха механизма за разследване на главния прокурор. БСП не е в залата.

Той предвижда, когато има сигнал срещу обвинител №1 той да бъде даван на шефа на Наказателната колегия на ВКС, който да го разпредели на прокурора по разследването на главния прокурор. Той ще с избира на случаен принцип от списък със съдии с ранг на върховни. След като се образува дело, друг съдия, но вече само Наказателната колегия на ВКС, също ще става прокурор, който ще контролира този по разследването.

И докато по тази тема  нямаше никакви спорове и беше ясно, че ще бъде гласувана, то далеч  не така стоеше въпросът именно с избора и освобождаването на тримата големи.

Първо Рая Назарян от ГЕРБ предложи изборът и махането на главния прокурор да става с 13 гласа във ВСС, а за шефовете на ВКС и ВАС да е 17 гласа. Вчера тя направи предложение и за тях да са достатъчни 13 гласа, което беше посрещното с много негативи и мнозина съзряха намеса в съдийската общност.