Приоритетите на доц. Румен Стоилов за София: Образованието и културата, заедно със спорта, са визитната картичка на България пред света

0
22
Румен Стоилов

Всяко дете в София трябва да има осигурено място в детска ясла и детска градина близо до дома си

Здравейте, софиянци! Аз съм Румен Стоилов и съм кандидат за общински съветник в Столична община от коалиция ГЕРБ-СДС. Израснах и постигнах най-големите успехи в живота благодарение на спорта, но се утвърдих като личност, благодарение на образованието. То ми отвори прозореца към света и ми даде път, по който да вървя и след състезателната кариера. Най-доброто решение в живота ми беше да поема по академичния път и да преподавам. Образованието и културата, заедно със спорта, са визитната картичка на България пред света. Затова сме длъжни да правим най-доброто, за да ги развиваме.

Приоритетите ми в сферата на образованието и културата в Столична община са следните:

Продължаване на строителството на детски ясли и детски градини, което да следва демографските тенденции на развитие на столицата. Всяко дете в София трябва да има осигурено място в детска ясла и детска градина близо до дома си.

Продължаване на строителството на училища в новите квартали на София, както и в районите с концентрация на млади хора. Всяко дете в столицата трябва да има осигурено място в начално училище близо до дома си.

Целенасочени инвестиции в училищните библиотеки, актови зали и лаборатории, за да се осигури на децата възможност за развитие на талантите им с изкуствата и науката. На всяко дете трябва да бъде осигурен равен достъп до образователни ресурси и квалифицирани педагози.

Подпомагане на изграждането на модерни физкултурни салони във всички училища на територията на Столична община, които все още не разполагат с такива.

Подпомагане на модернизирането на всички морално остарели физкултурни салони в училищата на територията на Столична община.

Отваряне на спортните съоръжения на столичните училища за използването им от гражданите в извънучебно време.

Гарантиране на ясни правила и прозрачни процедури за класиране в детските градини и училищата на територията на Столична община.

Осигуряване на достъпна училищна среда в образователните институции в столицата.

Инвестиции във видеонаблюдение и специалисти (психолози и медиатори) за осигуряване на училищна среда без насилие, дискриминация и сегрегация.

Модернизиране на общинските читалища, библиотеки и театри в София.

РАБОТИМ ЗА СОФИЯ с бюлетина 76 и преференция 129.