Брюксел предупреждава страните от ЕС да се подготвят за „шок в доставките на газ“

0
193
Газохранилището в Чирен

Първата сред новите мерки е директна пазарна намеса с „максимална регулирана цена на природния газ, доставян на европейските потребители и компании“

В политически документ, който трябва да бъде приет в сряда (18 май), Европейската комисия призовава държавите-членки на ЕС да засилят подготовката за „пълно прекъсване на доставките на руски газ“, като обмислят спешни мерки като временно ограничаване на цените на газа. Това става ясно от политически документ, който трябва да бъде приет в сряда (18 май), с който разполага изданието Euractiv.

След като Русия прекъсна доставките на газ за Полша и България през април, Комисията иска от страните-членки да се подготвят за пълномащабен „шок в доставките“. Природният газ се търгува за около 100 евро/MWh от средата на март, което е седемкратно увеличение в сравнение със средните цени на горивото през последните години. Това доведе до повишаване на цените на електроенергията, до голяма степен обусловено от резервното производство на електроенергия от централи, работещи с природен газ.

И докато предишните мерки, приети през есента, бяха калибрирани, за да се справят със ситуация на устойчиви високи цени на газа, „може да си струва да се обмисли различен набор от мерки в случай на внезапно широкомащабно или дори пълно прекъсване на доставките на руски газ, водещо до непоносимо високи цени на газа и неадекватно снабдяване с горивото“,се казва в проектодокумента на Комисията.

Първата сред новите мерки, предвидени в Брюксел, е директна пазарна намеса с „максимална регулирана цена на природния газ, доставян на европейските потребители и компании“, се казва в документа, получен в редакцията.

Въпреки че ограничаването на цените на газа незабавно би облекчило потребителите и би попречило на инфлационния натиск върху икономиката, то е силно противоречиво дори сред представителите на Европейската комисия.

Един основен отрицателен ефект е, че губим цената като важна информация за търсенето на газ по време на криза“, пише служител на ЕС в текста на предложението, който е изпратен за преразглеждане сред различните отдели на Комисията. „Друг много важен негативен ефект е, че обявяването на горна граница на цената на газа по време на извънредни ситуации води до по-ниски нива на съхранение, което трябва да се избягва по всякакъв начин“, добавия служителят, чието име не се уточнява.