Прокуратурата дава на съд Столична община заради скандален имот

Според обвинението при заменката СОС е нарушил редица закони

0
131
съд
Жителите на "Стрелбище" протестираха срещу строежа от юни 2017 г. СНИМКА: ВИЛИ НИКОЛОВ

Става дума за заменката на фирма НИКМИ, срещу която няколко месеца протестираха жители на „Стрелбище“

Прокуратурата атакува в съда решение на Столичния общински съвет-СОС за заменка на терени ат 2006 г., съобщиха от държавното обвинение. Става дума за скандалния терен между булевардите „Иван Гешов“ и „България“, придобит от строоителна фирма НИКМИ, която се кани върху зелените площи да строи 43-етажен небостъргач. Срещу строежа цялото минало лято протестираха жителите на кв. „Стрелбище“.

 В изпълнение на законоустановените си правомощия за упражняване надзор за законност върху дейността на държавните органи и органите на местно самоуправление Софийска градска прокуратура (СГП) внесе протест в Административен съд София – град (АССГ) против решение № 799 по протокол № 91/26.10.2006 г.

С атакувания акт е била извършена замяна на реални части в имот – частна общинска собственост, намиращ се на кръстовището на бул. „България“ и бул. „Иван Евст. Гешов“ с обща площ 3060 кв. м., с имот на фирма „НИКМИ“ АД с обща площ от 374 кв. м.

В хода на извършената от СГП проверка е установено, че при постановяване на решението си Столичния общински съвет (СОС) е допуснал съществени нарушения на административнопроизводствените Правила по издаване на решението си, както и нарушения на материалния закон – ЗОС, ЗС и ППЗДС.

При постановяване на решението не са спазени изискванията за управление и разпореждане с общинско имущество; не са спазени нормативните изисквания по прекратяване на съсобствеността върху имот; не е проведен търг за него; пренебрегнато е наличието на спор за материалното право на собственост върху парцела, което е било пречка за извършване на замяната.

Поради констатираните множество нарушения СГП, в изпълнение на възложените ѝ с Конституцията и законите правомощия, свързани с гарантиране върховенството на закона в Република България, поиска от съда прогласяване нищожността на решение № 799 по протокол № 91/26.10.2006 г. на СОС, с което е била извършена замяна на реални части в имот – частна общинска собственост с имот – собственост на фирма „НИКМИ“ АД.